Sebze

ABİYOTİK FAKTÖR NEDİR? Ne DEĞİLDİR?

GİRİŞ

1. ABİYOTİK FAKTÖR NEDİR?

Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen iklim faktörleri, toprağın özellikleri, suyun kimyasal yapısı gibi faktörler.

2. ABİYOTİK FAKTÖR terimi ile ilgili veya bu terime yakın olan diğer terim ve ifadeler Nelerdir?

ABİYOTİK ÇEVRE NEDİR?

Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi.

ADAPTASYON NEDİR?

Giderek farklılaşan çevre şartlarına uyabilmek için canlıların gösterdikleri kapasite. Organizmanın çevresine uyumuna, olgusuna denir..

EKOLOJİ NEDİR?

Organizmaların kendi aralarında ve çevreleriyle olan karşılıklı ilişkilerini inceleyen bir biyoloji dalıdır.

Comment here