ARMUT HASADI VE DEPOLAMASI NASIL YAPILIR?

tarafından
538
ARMUT HASADI VE DEPOLAMASI NASIL YAPILIR?

Giriş

Armut bitkisinin erkenci, geçci, yazlık, kışlık çeşitleri olduğundan dolayı armudun hasadı farklı zamanlarda olmaktadır.

ARMUT HASADI VE DEPOLAMASI (BİR)
Armutta Hasat Zamanı Belirlenmesi Neye Göre Yapılır?

Armudun ten rengi, meyvenin daldan kopabilme durumu, meyve eti sertliği, suda eriyebilir kuru madde miktarı ve tam çiçeklenme- hasat arası gün sayısı gibi ölçütler armutta Hasat Zamanı Belirlenmesinde kullanılan kriterlerdir.

Derim olumunun saptanmasında diğer ölçütler meyve kesit yüzeyindeki nişastanın dağılımı ve meyvede solunum ölçümleri ile klimakterik minimumu zamanının saptanmasıdır.

Hasat zamanında meyve kabuğunun zemin rengindeki değişimler de önem taşır ve yeşilden, yeşil-sarı, sarı-yeşil ve tam sarıya doğru bir değişim göze çarpar

Teknik olarak armut hasadı iki ayrı evrede yapılır. Erkenci yazlık armutlar yeme olumunda ve haziran ayında hasat edilebilir.

Geçci kışlık tabiatlı armutların hasat zamanı ise hasat olumunda ağaçtan toplanırlar.

Yeme olumunda toplanan armutlara örnek J.beauty, J.Gold, Wilder, Akça vb. armutlardır.

Hasat olumunda toplanan armutlara ise S.Maria, Williams vb. örnektir.

Burada kilit nokta hasat olumunda ağaçtan toplanan armutların belirli bir süre olgunlaştıktan sonra bekleyerek yeme olumuna gelmeleridir.

ARMUT HASADI VE DEPOLAMASI (İKİ)
Armut  Nasıl  Toplanır?

 Armut hasadı çiçeklerin meyveye yatma zamanlarından dolayı tek seferde hasat edilmezler, armutta hasat 3 defada yapılır.

Armutlarda hasat elle ve meyveler sapları ile koparılarak yapılır. Armutlar, astarlanmış sepetler içerisine veya plastik kovalara zarar verilmeden dikkatlice konulmalıdır. Derim, yazlık çeşitlerde sabahleyin, kışlıklarda çiğ kalktıktan sonra yapılır.

BAZI ARMUT ÇEŞİTLERİNİN ÇİÇEKLENME; BÜYÜME VE HASAT AYLARI

Çeşit Adı Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Haziran Güzeli       Ç Ç B B B B B B BH H BH                  
Akça         Ç Ç B B B B B B B H H                
Bahribey         Ç Ç B B B B B B B H H                
Santa Maria         Ç Ç B B B B B B B B B B H H          
Williams         Ç Ç B B B B B B B B B B B B H H      
Deveci         Ç Ç B B B B B B B B B B B B B B B H H

Ç=Çiçeklenme Zamanı

B=Büyüme Peryodu

BH=Büyüme-Hasat

H=Hasat Zamanı

ARMUT HASADI VE DEPOLAMASI (ÜÇ)
 Armut Hasadında Verim Ne Kadardır?

Ağaç başına verim 30-200 kg/ağaçtır.

Armudun Türkiye ortalaması 32 kg/ağaçtır.

Fidanları dikildikten sonra yaklaşık 4-7 yaşlarına geldiğinde yavaş yavaş meyve vermeye başlar. 8-10 yaşlarına geldiğinde ise ortalama bir amut ağacından 30-50 kilo arasında meyve toplanabilmektedir.

ARMUT HASADI VE DEPOLAMASI (DÖRT)
Hasat Edilen Armutların Sınıflandırılması

 Armutlar; 1. ekstra, 2. I.sınıf ve 3. II. sınıf olmak üzere üç boy sınıfına ayrılır. Meyvelerin her üç boy sınıfında da minimum koşulları taşımaları gerekir. Bu koşullar; meyveler tam ve sağlam olmalı, ilaç artığı bulunmamalı,  meyvelerin üzeri yaş olmamalı, yabancı tat ve koku bulunmamalıdır.

ARMUT HASADI VE DEPOLAMASI ( BEŞ )
Armut Meyvelerinin Depolanmasının Amacı

Depolamadan amaç; meyvelerin su kaybetmesini, buruşmasını, fizyolojik ve patolojik kökenli bozulmaları ve aşırı olgunlaşmayı önlemektir.

ARMUT HASADI VE DEPOLAMASI ( ALTI )
Depo Performansı Etkileyen Hususlar

Depolama performansını;

  1. Çeşit, anaç, iklim ve toprak şartları, kültürel işlemler,
  2. Hasat zamanı, hasatta özen, ayıklama ve gruplandırma, taşıma ve erken depolama,
  3. Depo sıcaklığı, depolama nemi, depoda hava hareketi ve istif, (depoda kontrol ve depodan çıkarma) kriterleri etkilemektedir.
ARMUT HASADI VE DEPOLAMASI ( YEDİ)
Armut Depolama Sıcaklıkları Kaç Derecedir?

Armut meyveleri yeme olumunda genel olarak -2,8 ºC’de donarlar.

Armut çeşitlerinin en iyi depolama sıcaklıkları birbirinden farklıdır. Uzun bir depolamanın yapılabilmesi için sıcaklığın -0,5- 0,6  °C olması gerekir.

Soğuk hava depolarında ise nem  %90’larda olmalıdır.

Depolara konulan armutların kaliteli bir şekilde tüketime arz edilebilmesi için depodan çıkarıldıktan sonra satışa sunulmadan önce 18- 21 °C ve %80- 85 nem miktarı olan bir yerde yeme olgunluğuna yaklaşması beklenmelidir.

Kontrolsüz depolarda armutlar saklanırken hava nisbi nemini yüksek olması tehlikeli olabilir. Böyle saklama yerlerinde (adi depolarda)  nemin %70’te tutulması yeterlidir.

ARMUT HASADI VE DEPOLAMASI (SEKİZ)
Yanlış Zamanda Hasadı  Yapılan Armutlarda Muhtemel Bozukluklar Nelerdir?

Erken hasat edilen armutlarda ( a) Kabuk yanıklığı, ( b) Buruşma ve su kaybı,

Geç hasat edilen meyvelerde ise (a ) Et kararması ve ( b) Mantari hastalıklara kolay yakalanma görülmektedir.

ARMUT HASADI VE DEPOLAMASI (DOKUZ)

Hasatta İvedi İşler Nelerdir?

Derimi yapılan meyveler zaman kaybedilmeden depoya konulmalıdır.

Depoya konmada gecikme çok külfetli olup, her geçen gün depo ömrünü 7-10 gün eksiltir. Bu duruma özen gösterilmeli ve meyvelerin koparıldıktan sonra bekletilmesinden dalında kalması daha iyidir.

KAYNAK

  1. Armut çeşit katoloğu, T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 1993, ANKARA
  2. Meyve Fidanı Üretim Tekniği, T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 1992, ANKARA
  3. Meyvecilik Bilgileri, T. C. Tarım Bakanlığı Yayınları, 1966, ANKARA
  4. http://www.sagliksayfam.com
  5. T.K.B. Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Ens.
  6. T.K.B. Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Ens.

7.T.K.B. Armut Çeşit Katalogu