Hobi BahçeciliğiZiraat Okulu

Bahçe Toprağımın Organik Maddesini Adım Adım Nasıl İyileştirebilirim?

GİRİŞ

Toprak Niçin Çoraklaşmakta, Küsmekte ve Yorgun Hale Düşmektedir?

Topraklarımıza organik madde vermeden tek yönlü  sürekli kimyasal (ticari)  gübre kullanımı toprağı zehirler. Toprak  sürekli ve fazla  kimyasal gübreleme, tavsiye dışında  ve fazla dozda   tarım ilaçları uygulama, aşırı kültürel işlemler ( sürüm) gibi nedenlerle  hızla canlılığını yitirmekte, tuzlanmakta ve çoraklaşmaktadır. Sonuçta toprak yorgun düşmektedir. Yorgun düşmüş bir toprağın yorgunluğunu alarak dinç, genç ve faydalı hale getirebilmek oldukça yavaş bir süreçtir. Bunun için toprak organik maddesini çoğaltmak gerekir.

Aşağıda toprağın organik maddesini artırmak ve toprağın yorgunluğunu ve zayıflığını gidermek için yapılması gereken ve zor olmayan uygulamalara yer verilmiştir. Bu uygulamalar tatbik edilerek toprağımızın tuzlaşmasına, verimsizleşmesine dur denebilir ve üretken ve sağlıklı bir toprağa kavuşmak için adım atmış oluruz. 

Bahçe Toprağımın Organik Maddesini Adım Adım Nasıl İyileştirebilirim?

1. Bu Adımlardan Biri Ekim nöbeti ve Rotasyondur.

Bu uygulamalardan en kolayı ekim nöbeti, rotasyon, münavebe veya pancarda olduğu gibi bir ürünü aynı tarlaya 3-4 yılda bir ekimini yapmak ve özellikle ekim nöbetinde başta yonca olmak üzere baklagil yem ve kültür bitkilerine yer vermektir. Yonca önemli bir bitkidir. Yonca hem yem bitkisi, hem bal bitkisi (çiçekleri) hem de mükemmel bir toprak ıslah bitkisidir. Yorulan ve küskün toprağın ilacı yonca bitkisidir. Ama toprağa 4 yıl süreli ekilen bir yoncadır. Üretimi karlıdır da. Hem üret hem iyileştir sloganına uygundur. Yonca aynı zamanda çok yıllık bir yer örtücü katmanı oluşturmada öncü bir bitkidir..Sulu tarım yapılan alanlarda  yoncanın yer aldığı en iyi ekim nöbeti ekilişi
(Yonca+Arpa) yonca(4yıl) – Buğday-Patates şartlara göre patates yerine ayçiçeği veya pancar gibi çapa bitkileri de ekilebilir

Yonca Çok Yıllık Bir Yer Örtü Bitkisi (cover crops), Toprak Islah Bitkisidir.

2. Ahır gübresi toprağın fiziksel yapısını düzeltmek için kullanılan kıymetli bir maddedir.

Diğer bir kolay yol toprağın organik maddesini ilerletmekte çiftlik gübresi kullanmaktır. Toprağın organik maddesi Hayvan gübreleri ile artırılır. Ahır gübresi toprağın fiziksel yapısını düzeltmek için kullanılan kıymetli bir maddedir.  Kullanılacak çiftlik gübresi tuz ihtiva etmemesine, yanmış olmasına dikkat edilmelidir. Dekara 2-5 ton kullanılabilir. Koyun, keçi, tavuk gübresi verildiğinde verilecek gübre miktarı azaltılır. Hayvan gübreleri ve organik gübreler toprağa verildikten sonra iyice karıştırılmalıdır. Hayvan gübresi toprak ile karışmazsa içeriğinde bulunan azot gaz haline dönüşerek kaybolur ve faydası azalır.

Çiftlik Gübresi İ Toprak Organik Maddesini En iyi Destekleyen Organik materyaldir.

3. Kompost Toprağın Organik madde İçeriğini İyileştirmektedir.

Toprağın organik maddesini artırmanın üçüncü kolay yolu kompost kullanmaktır. Kompost, kısmen ayrıştırılmış ve fermantasyona uğratılmış organik atıklardan meydana gelir. Kompost kullanımı ile, çeşitli şekillerde topraktan kaybolan organik maddeler tekrar toprağa verilmekte ve bu sayede besin maddesi kaybı azalmaktadır.

Toprağın organik maddesini artırmanın üçüncü kolay yolu kompost kullanmaktır

5. Toprağın organik maddesi 2-3 yılda bir YEŞİL GÜBRELEME Yapılarak Çoğaltılır.

Toprağın organik maddesi 2-3 yılda bir YEŞİL GÜBRELEME yani belli bitkilerin çiçeklenme zamanında toprağa sürülerek karıştırılması ile artırılır. En çok kullanılan yeşil gübre bitkileri; baklagillerden tırfıl (kırmızı, crimson), yonca, hayvan börülcesi, yer fıstığı, soya fasulyesi, kışlık bezelye, bakla, lüpen (acı bakla), Japon tırfılı (lespedeza); baklagil olmayanlardan ise yulaf, çavdar, sudan otu, akdarı ve mısırdır.

Toprak Organik Maddesinin bir Kaynağı Olan Yeşil Gübreleme Toprak Mikroorganizmalar için besin kaynağıdır.

6. Toprağın Organik Maddesini  Anız Ve Tarımsal Bitki Artıkları da Artırmaktadır.

Ekinleri biçtikten sonra tarlada kalan sap kısımlarından oluşan anız, yağışın özellikle eğimli arazilerde toprağa doğrudan doğruya düşmesini önlemekte, yağmur şiddetinin düşmesine neden olarak yüzey akışı hızını düşürmekte, yağmur suyunun toprağa sızmasını artırmakta ve erozyonun şiddetini azaltmaktadır.

7. Canlı Örtü Bitkileri Yetiştirmek Toprağın Humus Ve Azot Miktarını Artırmaktadır.

Canlı örtü bitkisi kullanımı malçlama ile benzer faydalar sağlamaktadır. Ayrıca canlı örtü bitkisi kullanımı özellikle örtü bitkisi olarak baklagiller kullanıldığında toprağın azotça zenginleştirilmesine ve humus miktarının artırılmasına da sebep olmaktadır. Yetiştirilen örtü bitki atıkları, büyüme mevsimi boyunca topraktan buharlaşmayı azaltarak ve su infiltrasyonunu iyileştirerek, toprak neminin korunmasını sağlar.

 8. Bunların dışında toprakların organik madde eksikliğini gidermek kentsel organik atıklar, leonardit,  mezbaha ve et kombinası atıkları, humik asit, deniz yosunu ve diğer organik materyaller olmak üzere çok sayıda imkan ve  kaynak mevcuttur. 

Deniz yosunu naklyesinin pahalı olmasından dolayı ancak lokal olarak kullanıldığında  bir toprak iyileştiricidir.  Deniz yosunu ekstraktları yaprak spreyleri ve sıvı gübre olarak da uygulanabilmektedir. Deniz yosunu, açık denizlerde, denizlerde ve tatlı sularda bulunan su bitkileridir.  Kırmızı ve kahverengi olanlar genellikle denizlerde bulunurken yeşil görünümlü olanlar tatlı sularda yaşamaktadırlar. Su yosunlarının, yiyecek olarak ve gübre olarak kullanım alanları vardır.  Deniz yosunlarının içeriğinde iz elementleri, alginik asit, vitaminler, oksinler, giberilin ve antibiyotikler gibi kimyasal maddeler bulunmaktadır.

Leonardit, toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştiren, biyolojik aktivitesini çoğaltan, yoranda hümik asit içeriği yüksek, toprağa karıştırıldığında humus oluşturan organik bir maddedir. Oluşumu tarih öncesi zamanlarda bitki ve hayvan kalıntılarının gölsel, sulak ortamlarda veya bataklıklarda basınç, sıcaklık baskısıyla, anaerobik ortamda  volkanizma hareketlerinin de etkisiyle milyonlarca yılda parçalanıp bozuşması, humifikasyonu, oksidasyonu ve başkalaşıma uğraması sonucu tabakalaşmış killi organik tortul kayaçlardır.

 

 

 

 

Comment here