Sebze

Marulun Depolanmasını ve Muhafazasını Etkileyen Faktörler Nelerdir?

GİRİŞ

Meyve ve sebze yetiştiriciliğinin son halkasını hasat ve hasat sonrası uygulamalar oluşturmaktadır. Marul ve diğer sebze yetiştiriciliğinde kaliteli ve sağlıklı sonuç alabilmenin ilk aşamasını kaliteli yetiştiricilik, ikinci aşamasını hasat ve hasat sonrası yapılacak işlemler, üçüncü aşamasını ise satın alınan ürünün tüketime hazırlanması ve tüketim esnasında uyulması gereken kurallar oluşturmaktadır. Bu yazıda  SALATA VE MARULUN  DEPOLANMASINI VE MUHAFAZASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? Sorusunu cevabı aranacaktır. Bu yazının; onlarca, binlerce marul bitkisine gözü gibi bakan nasırlı ellerin sahibi üreticilerimize, marulu bir bir, tek tek tezgâhlara getiren esnafımıza ve yeşillik gereksinimi öncelikle maruldan karşılayan tüketicilerimize faydalı olması dileği, arzusu ve ümidi ile.

1. Marulun depolanmasını ve muhafazasını etkileyen birinci faktör sıcaklıktır.

Marul düşük sıcaklıkta (0-4°C) ve yüksek nemde muhafaza edilmelidir. Marulların muhafazaları için donmaksızın fakat donma noktalarına yakın sıcaklıklara ihtiyaç vardır. Bir marul 0°C’de 3°C’ye göre iki kat daha uzun süre muhafaza edilir. Marul 32 °F / 0°C ve %96 nemde tutulduğunda 2-3 hafta muhafaza edilebilir. Bu sıcaklıktan daha yüksek sıcaklıklarda bozulmalar çok daha hızlıdır.

 

2. Marulun ve Sebzelerin saklanması ve muhafazasında ikinci faktör ortam nemidir.

Marulların tazeliğini sürdürmesi için yüksek nem oranlarında tutulmaları gerekir. Marul düşük sıcaklıkta (0-4 °C)  ve % 96 nemde muhafaza edilmelidir.Sebzelerin Saklanmasında İdeal Nem Oranı Nedir? sorusuna verilecek cevap ise sebzelerin saklanmasında yapraklı sebzeler için : %95-98, kök sebzeleri için : % 90-95, kuru soğan ve sarımsak için : % 70 ve kışlık kabaklar için : % 60 oransal nem idealdir.

3. Marulun muhafazasını, ambalajını ve taşınmasını etkileyen Üçüncü faktör marul ve sebzelerin  solunum ısısıdır.

Marulun muhafaza ve saklanma yeteneğini ve raf ömrünü etkileyen 3. faktör hasat edilen marulun solunum ısısıdır.  Hasadı yapılan marulların koparıldığı andaki tarla ısısını gidermek için mümkün olan en kısa sürede soğutulmaları, gerekmektedir. SEBZE VE MEYVELERİN SAKLANMASINDA DEPO SICAKLIĞI, DEPO NEMİ VE DEPOLAMA SÜRESİ NEDİR? başlıklı yazımızda  bazı kültür bitkilerinde 1 ton üründe 1 günde ve farklı bulundurma sıcaklıklarındaki solunum ısıları verilmiştir. Örnek olarak 20 derece sıcaklıkta ve bir günde 1 ton marulun solunum ısısı 5200-7000 kcal aralığında iken, mantar aynı koşullarda ve miktarda 11.400-13.100 kcal ısı oluşturmaktadır. Solunum ısıssı yüksek olan mantarın depolama süresi 3-4 gün sürerken solunum ısısı daha düşük olan marulun raf ömrü 21 güne kadar uygun koşullarda yükselebilmektedir.

1. Solunum ısısını düşürmek için marulun  hasattan sonra soğutulması 

Marulunda dahil olduğu bahçe ürünlerinin solunum ısıları, sadece raf ömrünü etkilemekle kalmayıp aynı zamanda onların ambalaj büyüklüklerini, kullanılacak paketleme materyalinin özelliklerini, istif ve taşıma şekillerini belirleyen önemli bir faktördür.

Çoğu marullar karton kutularda paketlenir ve hasattan hemen sonra vakumla soğutulur. Marulların etrafında yüksek nem oranının muhafaza edilebilmesi için uzun süreli depolamada her baş ayrı ayrı naylon torbalarla sarılır ve sonra kapalı karton kutu ya da sandıklara konur.

4. Marulun (yağlı) en iyi depolama şartları

Marulun (yağlı) en iyi depolama şartları

Comment here