SebzeZirai Mücadele

Bezelye Antraktozu (Ascochyta pinodes) Hastalığı 

Meni

 Giriş

Bezelye Antraktozu (Ascochyta pinodes) Hastalığı 

Bezelyede antraknoz hastalığını , 1. Ascochyta pinodes (Berk and Blox) (Jones), 2. Ascochyta pisi (Lib). ve 3. Ascochyta pinodella (Jones) türleri yapar.  Bunlarıın içinde en yaygın tür Ascochyta pinodes (Eşeyli formu Mycosphaerella pinodes ) dır.

Hastalığın Yaşam öyküsü Yaşayışı

Ascochyta pinodes toprakta saprofit olarak yaşayabilen tohum ve hastalıklı bitki artıkları ile taşınabilen bezelyenin tüm yeşil kısımlarında hastalık yapabilen bir fungustur. Mycosphaerella pinodes kışı toprakta ve bitki kalıntıları üzerinde oluşturdukları sklerot ve klamidospor şeklinde geçirirler.

Mycosphaerella pinodesin kısa mesafelerde ki bulaşlarında piknidiosporlar önemli iken yeni patotiplerin oluşmasında ve uzak mesafelere taşınmasında askosporlar rol üstlenmektedir.

Hastalık Etmenini bilimsel Sınıflandırılması

Hastalık Etmeninin Ekolojik İstekleri

Hastalık genellikle serin ve nemli havalarda ortaya çıkar. % 90’nın üzerindeki nem ve 15-20 °C sıcaklıklar hastalığın gelişmesinde en iyi ortamı oluşturur. Bezelye yetiştiriciliği sırasında bezelyelerin bu optimal ortamda en az 1-2 gün kalması ve yaprak ıslaklığının en az 2 saat süre ile devam etmesi enfeksiyon için yeterli olmaktadır.

Hastalığın Bezelyedeki  Belirtileri

Bezelye baklasında kırmızı kenarlı kahverengi çökük noktalar şeklinde görülür. Bezelye baklalarının yüzeyinde nokta şeklinde lekelerle başlar ancak baklalardaki lekeler zamanla büyür ce çökük belirti halini alır. Bakla elden çıktığı gibi bunların altında bulunan tohumlarda, çimlenme güçlerini kaybeder. Çimlense bile böyle tohumlar sadece zayıf bitkiler verir. Bezelye meyvesi baklalardaki antraknoz hastalığı belirtileri benzer biçimde bulaşık sürgünlerin gövde ve yapraklarında görülür. Etmen ayrıca,  çıkış öncesi ve çıkış sonrası  kök çürüklüğüne (tohum ve fide çökerteni ) neden olabilmektedir.Yapraklarda oluşan belirtiler başlangıçta  ıslak görünümlü lekeler şeklindedir. .

Antraknoz Hastalığının Bitkideki Zararı

Çöküntülü lekeler sözleşmiş gibi birbiri ardınca hızlıca çıkar. Özellikle rutubetli mevsimlerde yayılımı artar ve bu hastalık büyük kayıplara yol açar. Yeşil mahsulün kalitesi düşer. Olgun ürünün, yiyecek veya tohumluk olarak kullanılması mümkün olmaz

Kışlaması

Hastalık etmeni fungus bulaşık bitki artıklarında kışlar.

Bezelye Antraknoz Hastalığının Mücadelesi

Hasattan sonra bezelye atıkları dikkatlice üretim alanlarından çıkarılmalıdır. Buna ilâve olarak bu hastalığa dayanıklı çeşitlerin tohumları yetiştiricilikte kullanılmalıdır. Konu uzmanları önderliğinde Tohum ilaçlaması uygulanmalıdır. Ekim nöbeti uygulanmalı, ekim tarihinin değiştirilmesi (soğuğa ekim yapılmamalı) , N kullanımı kontrollü yapılmalıdır.

 

Comment here