Bezelye Gübrelemesi İle İlgili Açıklayıcı Bilgiler

tarafından
27
Bezelye Gübrelemesi İle İlgili Açıklayıcı Bilgiler

Menü

Giriş

♣1. Bezelye bitkisi her ne kadar köklerinde bulunan nodozite oluşumları sayesinde azot üreten bir baklagil bitkisi olsada bezelye tohumunun çimlenip toprak üstünde sürmesine ve köklerinde nodozitelerin meydana gelmesine kadar ( nodaziteler tohum çimlenmesinden 15-21 gün sonra başlamakta) 1-2. Kg saf N/da azota gereksinimi bulunmaktadır. Bu gübreler ekim öncesi ticari gübre olarak tatbik edilmelidir.

♣♣ 2. Bezelye tarımında gübrelemede bitkiye aynı yıl ahır gübresi uygulamasından kaçınılmalıdır. Bezelyede ahır gübresi bitkinin köken yapmasını fazlalaştırarak dane tutumunu güçleştirmekte ve dane verimini baskı altına almaktadır. Ahır gübresi bezelye yetiştiriciliğinde bir önceki kültür bitkisine verilmelidir.

♣♣♣3. Bezelyede azotlu ve fosforlu gübreler protein oranını artırır. Fosfor ve potas oranı yüksek topraklarda yetiştirilen bezelyelerin pişmesi, potas ve fosfor oranı düşük olanlardan daha iyidir.

♣♣♣♣4. Bezelyenin fosforlu gübreye olan gereksinimi dekara saf madde olarak 4- 6 kg’dır. Kumlu topraklarda fosfor miktarı biraz daha artırılmalıdır. Bezelyenin fosforlu gübrelerle aşırı gübrelenmesi bezelyede dane verimini ve danenin protein bileşimini azaltır.

♣♣♣♣♣ 5. Fosforlu + potaslı gübreler köklerdeki nodozite sayısını ve köklerdeki bakterilerin azot tespit etme performansını arttırır. Toprağın potas içerinin  fakir olduğu bilinirse dekara 15- 20 kg potaslı gübre verilmelidir.