Hobi Bahçeciliği

BİTKİLERDE SU STRESİ (KURAKLIK) VE BİTKİLERDE GÖRÜLEN SUSUZLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

 

1.SU STRESİ ( KURAKLIK) TANIMI

Su Stresi (Kuraklık) , bitkilerin yetiştikleri tüm gelişme ve büyüme peryotlarının herhangi bir evresinde  kullandıkları ve terleme yolu ile yapraktan yitirdikleri  suyu yağış veya sulama suyu ile karşılayamaması sonucunda bitkilerin su açığı vermesi durumudur.

Kültür bitkileri köklerinin etkili olduğu kök bölgesinde bulunan su ve suda erimiş halde bulunan bitki besin maddelerini kökleri vasıtasıyla topraktan alırlar. Bununla hayatiyetlerini sürdürürler. Bitkilerin toprakta bulunan su ve gıdaları çeşitli nedenlerle alamadığı durumlarda söz konusu olmaktadır. Bunlardan ilk akla gelen neden, toprakta bulunan su ve besin elementlerinin yetersizliğidir. Bu durumda kültür bitkisi büyüme ve gelişmesini sınırlandırır. Eylemin ve sürecin devan etmesi durumunda bitkinin toprak üstü ve toprak altı organlarında büyük zararlanmalar oluşur. Bu yaşanan hadiseler bitki yetiştiriciliğinde Su Stresi (Kuraklık) ve Gıda Noksanlığı sorunu olarak tanımlanır ve Bitkilerin  susuzluk çekmesi ,  su stresi yaşaması  ve  kuraklıkla karşı karşıya olduğunu gösterir.  Bu durunda bitkideki su varlığı azalır. Bitki içindeki su miktarının azalması suya talebi artırır. Bitki dokuları arasında su yarışları başlar ve neticede bitkinin su bütçesinde denge bozulur.  Hücreler küçülür. Protein ve klorofil olumsuz olarak etkilenir. Fotosentez, solunum yavaşlar. Tohum Çimlenme kabiliyeti düşer. Yapraklar, meyveler küçük kalır. Tahıllarda tohumların dolgunlaşma kalitesinin düşmesinin bir sebebi de kuraklıktır.

2. BİTKİDE  SU STRESİNİN  NEDENLERİ

Su Stresi kısa süreli ( günlük)  ya da uzun süreli olabilir.

Uzun süreli su stresinin nedenleri  arasında fizyolojik kuraklık , toprakta nem eksikliği, bitkilerin su gereksiniminin karşılanamaması yer almaktadır.

Kısa süreli su stresinin   temelde iki nedeni bulunmaktadır. Birinci nedeni  sıcak ve kurak havalarda ve meyve büyüme sezonlarında bitkilerde  su sarfiyatının  artmasıdır.   Bu durum  bitkide geçici  kuraklık arızaları oluşturmaktadır. Bu tamir olunabilir bir durumdur.. Pratik uygulamada strese konu bitkinin sulanması, bu kritik dönemlerde toprak neminin muhafazasının sağlanması  önem arz eder.

Bitkilerin kısa süreli su stresi yaşamasının ikinci nedeni de yüksek nem faktörüdür. Yüksek nem faktöründen kaynaklı su stresinde ne fazla su gideri,  nede su kaçağı yaşanmaktadır. Fazla nemden dolayı bitki içerisindeki suyun hareketinde, devrinde azalma söz konusudur.

Havadaki nem aşırı olduğu için su trafiği bitkide durmuştur. Pratik çözüm seralarda ve örtü altında havalandırma eylemine dikkat etmek, seraların havalandırma işlemini ve sistemini yeterli hale getirmektir.. Ayrıca yüksek neme neden olan aşırı sulamlardan kaçınılmalıdır.  Aşırı sulama ve yüksek nem  az mahsül ve  mahsülde gecikmelerin  sebebi olan gövdeleri aşırı kalınlaşmış, boğum araları uzun ve aşırı yapraklı  bitkilerle çalışılması demektir.

Özellikle saksılı bitkilerde saksı küçüklüğüne bağlı sık sık sulamalardan kaçınmak. Pratik olarak saksı büyüklüğünü yeterli hale getirmek ve özellikle küçük alanlarda yapılan yetiştiricilikte bir bitki yerine iki, üç bitki sıklığı ile çalışmamaktır.

Aksine çok seyrek bitki sıklığı da bahçemizin çabuk çabuk kuruması nedeniyle su stresine neden olabilir.

BİTKİLERDE GÖRÜLEN SUSUZLUK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bitkilerde görülen susuzluk belirtileri , bitki su stresi semptomları  ile kuraklıkla karşılaşan bitkilerde meydana gelen oluşumlar  maddeler halinde verilmiştir. Bu bilgiler  bahçemizdeki bitkilerin suya ihtiyacı olup olmadığının anlaşılmasını  kolaylaştıracaktır.

  1. BELİRTİ:  Bitkinin tepe kısımlarında görülen pörsüme ve solmalar.  Bu solgunluk öğleden sonra başlayıp  gece düzeliyorsa bu normaldir.  Sulama suyu verilmesinde  bir gecikme  yaşanmamıştır.  Eğer solgunluk, bütün bitkileri kapsayacak şekilde, sabah saatlerinde görülüyorsa ve  gün  boyu devam ediyorsa bitkileri sulamalıyız.  Pancar , kabakgil bitkilerinde bu tür tepkiler tipiktir.

2. BELİRTİ: Bitkinin yaşlı  yapraklarında görülen sararma,  siyahlaşma ve kurumalardır.  Bitki sulamasında gecikmeler olduğu gibi sulamalarda su yetersizliğini de belirtmektedir. Bitkiyi daha sık sulamalıyız. Bir sulamada verdiğimiz sulama suyunu artırıp toprağı su ile iyice doyurmalıyız.

Su stresi belirtileri ile erken yaprak yanıklığı hastalığı belirtileri birbirine karıştırıldığı zamanlarda olmaktadır.

 

3.BELİRTİ : Bitki    yapraklarının  kıvrılmasıdır.  Sulama düzensizliklerini ( bahçeyi çok kurutup ardından bol su verme ) ve aşırı ürün yükünü gösterir. Bitkiler aşırı susuz bırakılıp ardından bol su verilmemeli belirli aralıklarda her dönem için tavsiye edilen miktarlarda düzenli  sulanmalıdır.

   

4. BELİRTİ:  Bitkilerde görülen gevrekleşmelerdir.  Daha çok yaprak damar aralarında kabarıklıklar, yaprak ayasının kabalaşması ve gevrekleşmeler şeklinde ortaya çıkar. Böyle yapraklar elinize alıp sıktığınız zaman çıt diye kırılır. Toprağın su tutma kapasitesini artırmak için ahır gübresi, torf, granül humik asit gibi organik metaryelleri   toprağa atmak gerekir. Toprağın organik maddesini yükseltmek gereklidir.

5. BELİRTİ

Bitkilerde  su stresinin neticelerinden biride   yaprak ve gövde üzerindeki tüylerin çoğalmasıdır. Tüylerin önemli özellikleri ve görevleri bulunmaktadır. Tüyler ışık savar değil, ışık severdir. Bitki üzerine gelen ışınları faydalı bir biçimde  dağıtmak tüylerin  en önemli görevidir. Topraktan yansıyan ışınları da kırmak , hemencecik göklere kaçmasını önlemekte  görevleri içindedir. Tüyler aynı zamanda bitki zararlılarının (böcekler)saldırılarında bir bekçidirler.

Tüyler yazın bir vantilatör görevi de üstlenirler. Su stresinde yaprak yüzeyinin serinletilmesine katkıda bulunurlar.  Örneğin Gövde ve yapraklarda rengin koyulaşması ve  tüylülüğün artması, büyüme uçlarının incelmesi  domates bitkisinin  su istek belirtileri olarak bilinmektedir.

6. BELİRTİ

Bitki kök sisteminin güçlenmesi ve toprak derinliklerindeki suyu alabilmek için kökün  büyümeye devam etmesidir.

 

Comment here