Bitki Besleme

Borlu Gübreler ve Tarımda  kullanımı

MENÜ

GİRİŞ

1. Tarımda Kullanılan Borlu Gübrelerin   formülleri ve Saf Madde İçeriği  Nedir?

2. Boraks Nedir?

Boraks %11 ve Sodyum Tetra borat ençok kullanılan ve bilinen borlu gübreler içerisindedir .Boraks, bitkide bor eksikliğini gidermede en etkili üründür. Yüksek çözünürlüğü dolayısı ile damlama veya püskürtme metodları ile bitkiye topraktan veya yapraktan verilebilmektedir.

Boraks Dekahidrat (Na2B4O7.10H2O) Tinkal (Na2B4O7.10H2O) cevherinden toz veya kristal formda rafine edilmiş üründür. Mükemmel tamponlama ve akma özelliklerine sahip, yumuşak, alkali bir tuz olup beyaz ve kristal bir forma sahiptir. Üretim aşamasında çözme, çeşitli flokülantlar ile çöktürme, santrifüj, filtrasyon, kristalizasyon ve kurutma aşamaları yer almaktadır. Boraks dekahidrat tarımda verimliliği artırmak ve daha kaliteliürünler elde etmek üzere kullanılır. Katı ya da sıvı formda gübre veyaprak gübresi olarak uygulama alanı bulmaktadır.

3. Borlu Gübrelemeye Ne Zaman Başlanmalıdır?

Toprak testlerinde Toprakta sıcak suda ekstrakte edilebilir (bitkiye elverişli) borun 0.25 mg B/kg değerinin altında olması durumunda özellikle de bor gereksinimi yüksek olan bitkilerin, gübreleme programlarında  bor ile  gübrelemeye özel önem verilmelidir.

Ayçiçeği, yonca, şekerpancarı, patates gibi bor gereksinimi yüksek olan bitkilerde yapraklardaki bor miktarı 20 mg/kg’ın altında ise yapraktan bor gübrelemesi önerilmektedir.  Tahıllarda ise yaprakların bor miktarının 5-10 mg/kg altında olması durumunda bor gübrelemesi yapılmalıdır.

4. Bitkilerin Bor İhtiyacı Neye Göre Düzenlenir?

Bor topraktan B(OH)3 (borik asit) ve B(OH)4- (borat iyonları) formunda alınır. Hücre duvarı kompozisyonu ve pektin maddesi miktarına bağlı olarak  bitkilerin bor ihtiyacı türden türe önemli değişiklikler  göstermektedir. Tahıl bitkilerinde 100 -200 g/da bor önerilirken; bu oran, şeker pancarı, kolza, ayçiçeği bitkilerinde 400 gramdır. Yapraktan yapılacak bor gübrelemesinde ise genelde kabul gören oran 250-300 mg B/litre yani 250-300 gr B/TON  olacak şekilde önerilmektedir. Ayrıca Şili nitratı (Sodyum Nitrat ) kırmızı pancar gibi ürünlerde bor eksikliğini gidermek için yeterli derecede bor bulundurmaktadır ve kullanımında hiçbir zehir etkisi gibi probleme sebep olmaz.

5. Borlu Gübrelerin  Yapraktan ve Topraktan Uygulama Dozu Nedir?

Bitkilerde  hızlı sonuç almak amacıyla yapraktan püskürtmeyle gübreleme  yapılabilir. Bunun için 100 L lik suya 10-30 g bor eritilerek yapraklara püskürtülür. Toprağa dikimden önce dekara 400-600 g boraks ilave edilebilir.

6. Çeşitli Bitkilere Önerilen Bor gübrelemesi Ne kadardır?

6.1. Domates  ve Buğdayda Önerilen  Bor gübrelemesi Ne kadardır?

Sonbahar yetiştiriciliğinde  0,07 kg/da, tek sezon  domates üretiminde  0,18 kg/da saf B kullanılması önerilir. (Kaynak Dr. Tarsa ). Buğday üzerinde yapılan araştırmalarda 0.5 mg/kg’dan daha az elverişli bor içeren topraklara dekara 100 g borik asit (H3BO3; % 17 B) veya 250 g boraks (Na2B4O7 .10H2O; % 11 B) uygulaması önemli verim ve kalite artışları belirlenmiştir.

6.2. Meyve Ağaçlarında B Gübrelemesi Nasıldır?

Meyve ağaçlarında bor eksikliği görülüyorsa veya analiz sonuçlarına göre toprakta B noksan ise ilkbaharda taç izdüşümüne boraks gübresinden 30 g veya şelatlı mikro element karışım gübrelerinden 20 g verilip çapalanarak toprağa karıştırılmalıdır. Yapraktan gübrelemede ise gelişme dönemi başlangıcında 100 L suya karıştırılan 100 g borik asit çözeltisi yapraklara serin saatlerde püskürtülmelidir.

Comment here