Sebze

 KABAK ÇEKİRDEĞİNİN BOŞ, KÜÇÜK ve AZ OLMASININ NEDENLERİ NELERDİR ?

MENÜ

  1. Giriş
  2. Kabak Çekirdeğinin Boş ve Küçük Olması Üzerine  Tozlanma ve Bitki Beslemenin Etkisi
  3. Sıcaklığın Partenokarpik ( çekirdeksiz ) Meyve ve Erkek çiçek Sayısı Üzerine Etkileri
  4. Tohumluk Kabak Üretiminde İzolasyon Mesafesinin Önemi
  5. Çiçeklenme Döneminde varsa Bitki Üzerindeki Örtüler kaldırılmalıdır.

  1. Giriş

Ülkemizde yetiştirilmekte olan çerezlik kabaklar, çoğunlukla Cucurbita pepo L. türüne dahildir. Çerezlik kabak üretiminde  Cucurbita pepo L. türüne ait bir çeşitle çalışıldığında yani yaz kabakları yetiştiriciliğinde  çekirdek (tohum) verimini,  kalitesini ve oluşumunu etkileyen faktörler aşağıda verilmiştir.

2.Kabak Çekirdeğinin Boş ve Küçük Olması Üzerine  Tozlanma ve Bitki Beslemenin Etkisi

Kabak bitkisinde tozlaşma ve döllenmenin yetersizliğinde  meyve ve tohum tutumunda risk faktörü yükselmekte, çekirdeklerde küçüklülük ve boşluluk oranı artmaktadır. Ayrıca kabak meyvesinde olması gerekenden az sayıda tohum  meydana  gelmekte ve  meyvede düzgünlük kaybolmakta şekilsiz meyveler oluşmaktadır. Problemlerin görüldüğü sahalarda bal arılarının bitki üzerinde çalışılmasına müsaade edilmeli 1 da alana 2 kovan konulması, tohum verimini artıracaktır.Kabakta zararlılarla mücadele uygulamalarında ilaçlamada kullanılan tarım ilaçları arılara zehiri az olan ilaçlar tercih edilmeli ve ilaçlama akşama yakın yapılmalıdır.

Kabak bitkisinde çiçeklenme evresinde tozlanmanın gerçekleştirilmesinde tarladaki arı popülasyonunun varlığı öne çıkan, popüler olan önemli bir faktördür. Herkes tarafından kabul edilmektedir ki çiçek tozlarının dişicik tepesine taşınmasında arılar önemli vazifeler yapmaktadır.  Ancak iyi bir tozlaşma için hatta bunun  önünde arıların kabak tarlasını ziyaret etmeleri için kabak bitkisinin habitüsünün çiçek dahil bütün organlarının güçlü ve sağlıklı gelişmesi gerekir. Bunun için tohum ve meyve tutumuna yönelik bitkiyi azdırmadan dengeli ve kontrollü besleme ve sulama kültürlerinin eksiksiz yerine getirilmesi gereklidir.

Bitkiler meyveyi beslemede gıda noksanlığı yaşıyorlarsa ve tozlanma ve döllenme yetersiz ise  çiçek silkmesi yapar. Bu nedenle Kabak gübrelemesinde  mineral ve organik gübreler birlikte kullanılmalıdır. Fosfor ve azotlu gübrelemenin yanısıra  toprakta yetersiz ise veya üzerinde uzun süre yetiştiricilik yapılan arazilerde temel gübreleme proğramlarında   potasyum ve kalsiyum gübrelemesine yer verilmelidir. Mg ve Ca noksanlığında  MgSO4   Ca NO3 gübreleri  meyve büyümesi devresine kadar erken  yetişme periyodunda topraktan , damlamadan ve yapraktan uygulanabilir

MAP veya Fosfor Ağırlıklı NPK yaprak gübresi üzerinde yazılı tavsiye edilen dozda fide devresinde ve  meyve bağlamada olmak üzere  2 defa 100 litre suya  350gram  karıştırarak yapraktan verilir. Gelişme döneminde  Fe, B, Zn içeren Combi ve NPK + Micro elementler içeren  yaprak gübreleri verilir.  Çinko eksikliği için çiçek öncesinde damlamadan  çinko sülfat veya çinkolu gübrelerden biri uygulanır. Toprak analizleri sonunda B  eksikliği saptanırsa dikim öncesi  topraktan veya  çiçeklenme oluşmadan yapraktan B gübrelemesi yapılmalıdır.

 3. Sıcaklığın Partenokarpik ( çekirdeksiz ) Meyve ve Erkek çiçek Sayısı Üzerine Etkileri 

Serin havalarda  (gece 10 ° C, gün 20 ° C)   partenokarpik meyve seti oluşabilir. Partenokarpi meyvesi ve çekirdeği değerlendirilen türlerde istenmeyen bir durumdur. Çerezlik kabak ekiminde geç kalmamak sorunu giderebilir.

Kabak bitkilerinin gelişim döneminde sıcaklık isteği 20-25 derece santigrattır. Sıcaklıkların 30º C ve üstünde olması istenmez  Binaenaleyh hava sıcaklığının fazla yüksek olduğu yıllarda erkek çiçek gelişimi artacağından meyve tutumu az olacaktır.Sıcak dönemlerde sulamaya önem verilmeli sulama aralığı sıklaştırılmalıdır.

Üreticilerin sıklıkla karşılaştıkları kabakgiller familyasından  küçük hıyar meyvelerinin sarararak dökülmelerinin nedeni genellikle düşük azot (N) seviyesi ve verilen gübre miktarının (düşük EC ) yetersiz oluşundan kaynaklanmaktadır. Ayrıca  düşük ışık seviyesi ve sera içi nemin (aşırı sulamalar) yüksek olması sararmış küçük meyve sayısını artırmaktadır. Bilgileri de literatürlerde yer almaktadır. Böyle durumlarda gübrelemeye önem verilmeli, aşırı su ile bitki azdırılmamalıdır.

4. Tohumluk Kabak Üretiminde İzolasyon Mesafesinin Önemi

[Tohum üretimi  amacı ile  yetiştiştirilecekse, diğer Cucurbita kabakgil  türlerinin tarlaları arasında izolasyon mesafesi bırakılmalıdır.  Bu mesafe sadece tohum saflığını korumak için değil, aynı zamanda maksimum verim elde etmek için de tavsiye edilir.]

5. Çiçeklenme Döneminde varsa Bitki Üzerindeki Örtüler kaldırılmalıdır.

Plastik malç ve kumaş sıra örtüleri (AG-19 sınıfı) çimlenmeye ve fide devresinde  bitki oluşumu ve gelişimine  yardımcı olabilir ve Bitkiyi fide aşamasında böcek zararlılarından ari, hariç tutabilir. Ancak bitkiler tozlaşmaya izin vermek için çiçek açmaya başladığında sıra örtüleri çıkarılmalıdır. Yetersiz meyve gelişimi, tozlaşmanın yetersiz olduğunu gösterebilir.

 

Comment here