Ziraat Okulu

DAMLA SULAMADA DAMLATICI TİPLERİ HAKKINDA BİLGİ

MENÜ

 

 1.Damla Sulamada Damlatıcı Çeşitleri

Damlatıcılar; içindeki akış yolu boyunca ilerleyen suyun enerjisini sürtünme ile kırarak suyun damlalar halinde çok küçük debilerle toprağa infiltre olmasını sağlayan araçlardır. Damlatıcılar kullanımlarına göre 2’ ye ayrılırlar. Bir boruya içten geçik (in-line) damlatıcılar. İki  boruya üsten geçik (on-line) damlatıcılar.


 


 2. Damla Sulamada İn-line Damlatıcı Çeşitleri

Son yıllarda en yaygın biçimde kullanılan damlatıcı çeşitidir. İn-line damlatıcılarda suyun bir kısmı, damlatıcının içinden geçerek toprağa ulaşmaktadır. İn-line damlatıcılar; çiçek, sebze, meyve bahçeleri, sera, bağ sulamaları için idealdir. Dört tip in-line damlatıcı vardır.


 1.Silindirik Tip İn-Line Damlatıcılar

Bu damlatıcılarda borudan geçen suyun bir kısmı, damlatıcının su giriş filtresinden girer ve labirent (dolambaçlı) su akış yolundan ilerleyerek su çıkış odalarından bitkiye ulaşır. Bu damlatıcıların kullanımı kolay olup, mevsimlik ve kalıcı ekimler için idealdir. Silindirik tip in-line damlatıcılarda et kalınlıkları 0.6-1.2 mm arasında değişmektedir. Çalışma basınçları 0.8-2 atm arasındadır. Damlatıcı Aralıkları 0.15-2.50 m arasında istenilen aralıklarda üretile bilir.


 2. Basınç Dengeleyicili İn-Line Damlatıcılar

Basınç dengeleyici damlatıcılarda, borulardan geçen suyun bir kısmı su giriş filtresinden basınç dengeleme odasına girer. Eğer burada suyun basıncı, damlatıcıyı çalıştırabilecek kadar ise basınç dengeleme odasındaki diyafram açılır, su labirent su akış yolunu geçerek bitkiye ulaşır. Bu damlatıcıda farklı olarak damlatıcı içerisine yerleştirilen diyafram sayesinde su akış kesildiği anda su akış durur.


Basınç dengeleyicili damlatıcılar eğimli arazilerde, lateralin daha uzun mesafede çekilmesi gereken yerlerde kullanılır. Lateral daha uzun çekilebileceğinden daha az ana boru ve sistem maliyeti oluşur. Basınç dengeleyici damlatıcıların et kalınlıkları 1.1-1.25mm arasıdır. Çalışma basınçları 0.8-4.5atm arasıdır. Damlatıcıların arası 0.15-2.5m arsında üretilebilirler.

3.Yassı tip in-line damlatıcılar

Yassı tip içine geçik damlatıcılarda borudan geçen suyun bir kısmı labirent su akış yolundan ilerleyerek su çıkış odalarından bitkiye ulaşır. Bu tip damlatıcılar genel kullanıma uygunluğu yanı sıra açık arazi sulama borularıdır. Ekonomik ve fonksiyonel özellikleri nedeni ile gelişmiş ülkelerde kullanımı yuvarlak boruya göre çok daha fazladır.


Bu tip damlatıcıların serilmesi ve toplanması kolaydır. Bu damlatıcıların silindirik tip damlatıcılardan küçük olması nedeni ile boruda kapladıkları yer azdır. Bu da sürtünmeyi azaltarak daha uzun mesafede boru çekilmesini sağlar. Bu tip damlatıcıların et kalınlıkları 0.2-0.9mm arasındadır. Damlatıcı arası mesafe, 0.15-2.5m arasında üretile bilir.

4.Şerit Tip İn-Line Damlatıcılar

Şerit tip damlatıcıda çok sayıda su girişi bulunur. Bu girişlerden giren su akış yoluna geçer. Su akış yolunu izleyerek su çıkış odasından çıkar ve bitkiye ulaşır. Bu tip damlatıcılar, çok düşük su miktarı uygulandığı zamanlarda bile, damlatıcı aralıkları yakın olması nedeni ile sürekli ıslak bir şerit oluştururlar. Tek akış yollu oldukları için tıkanmaya karşı dirençlidirler. Çalışma basınçları 0,5-2atm arasındadır


3. Damla Sulamada On-Line Damlatıcı Çeşitleri

Düz boru üzerine damlatıcıların sonradan takılarak yapıldığı “harici damlatıcılı damlama lateralleri” dir. On-line damlatıcılar; çiçek, sebze, meyve bahçeleri, seralar, fidanlıklar, bağlar ve saksı sulaması için idealdir. Yaygın olarak üç ayrı tip on-line damlatıcı vardır.


1.Sabit Debili On-Line Damlatıcılar

Saksı sulaması yaparken damlatıcıya ek olarak bazı mikro fittingsler sayesinde bu damlatıcılardan daha fazla çıkış alınarak sulama yapılabilir. Damlatıcıların çalışma basınçları 0.8-2.5atm arasındadır. Bu damlatıcılarda 2-16lt arasında değişen debi seçenekleri vardır. Bu damlatıcılarda tıkanmayı engellemek ve sistemin sağlıklı çalışmasını sağlamak için filtrenin süzme kapasitesi 120 mikrondan büyük olmamalıdır.


2. Basınç Dengeleyicili On-Line Damlatıcılar

Damlatıcı suyu damlatıcının boruya takılırken boru içerisine kanca şeklindeki yapıdan alır.Damlatıcı içerisine giren suda eğer yeterli basınç varsa damlatıcı içindeki diyafram açılarak suyun bitkiye ulaşması sağlanır. Bu tip damlatıcılar büyük alan sulamaları için idealdirler. Bu damlatıcılar saksı sulamasında bazı bazı mikro fittingsler kullanılarak çok çıkış alınarakta kullanılabilirler. Bazı çeşitleri ise kendinden çok çıkışlıdır. Eğimli ve uzun mesafeli alanlarda ideal bir çözümdür. Çalışma basınçları 0.6-3.5atm arasındadır. Bu damlatıcıların 2-12lt/h arasında debi seçenekleri vardır. Tıkanmayı engellemek için filtrenin süzme kapasitesi 120 mikrondan büyük olmamalıdır.


3. Debi Ayarlı On-Line Damlatıcılar

Damlatıcı suyu damlatıcının boruya takılırken boru içerisine giren kanca şeklindeki yapıdan alır.Yivli akış yolu ile tortuları dışarı atarak tıkanmayı önler. Bu tip damlatıcılarda debi ayarı kapağı çevirmek suretiyle gerçekleşir. Kapak açıldıkça debi artar.


Bu tip damlatıcılar ağaç, sebze, çiçek ve saksı sulaması için idealdir. Özellikle küçük alanda uygulamaları kolaydır. Çalışma basınçları 0.5-3.5atm arasındadır. Tıkanmayı engellemek için minimum süzme kapasitesi 125 mikron olmalıdır.

Comment here