Hobi Bahçeciliği

DOMATES FİDESİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

MENÜ

1. ) Domateste Fide Yetiştiriciliği

2. ) Domates Tohumlarının Kasalara Ekimi

3. ) Fidelerin  Kasadan  Viyollere Şaşırtılması

 

 1. ) Domateste Fide Yetiştiriciliği

Hobi bahçelerinde yetiştirdiğimiz bitkilerin içerisinde  ilk sıralarda domates ,biber, patlıcan sebzeleri gelmektedir. Domates ,biber, patlıcan sebzeleri çoğunlukla fide dikimi yolu ile yetiştirilmektedir. Bahçemiz için fide teminini iki yolla karşılamaktayız. Bunlardan ilki ihtiyacımız olan fideleri satın almaktır. İkincisi ise kendi fidemizi yetiştirmektir. Kendi fidemizi kasalara , yastıklara, saksılara ve tohum ekim kaplarına  tohum ekimi yaparak yetiştirebiliriz. Biz burada Domates Tohumlarının Kasalara Ekimi ve  Viyollere Şaşırtılması yolu ile yapılan  fide üretimi ile ilgili  pratik  bilgileri paylaşacağız.

2. ) Domates Tohumlarının Kasalara Ekimi

1. ) Tohum Ekim Kapları

Tohum ekim kapları olarak kasalar kullanıldığı gibi  plastik kaplar  tohum ekimi için kullanılabilen diğer  kaplardan biridir.Çok küçük bahçeler için saksılar da iyi bir tohum ekim yeri olarak kullanılmaktadır.

Tohum Ekiminin Yapıldığı Plastik kaplar ve Tohum Ekim Aralıkları
Küçük Alanlar İçin Saksılara Tohum Ekimi

2. )  Kasalara Tohum  Ekimi

1. Tohum Ekim Zamanı: Hobi bahçemiz için açık alan üretiminde  fidelerimizi kendimiz yetiştirmek istiyorsak 25 mart-5 nisan tarihleri arasında domates ,biber, patlıcan tohumlarını  10x40x60 ebatlarında   özel ama  basitçe yapılmış kasalara ekmeliyiz.

Domates Tohumunun ekildiği 10x40x60 Ebatlarında KasaDomates Tohumunun ekildiği 10x40x60 Ebatlarında Kasa

2. Torf mu, harç mı kullanmalıyız.? Tohum ortamı için  hazır torf kullanılabileceği gibi, tüpler için hazırlanan harç da kullanılabilir.Burada torf kullanılmıştır. Altı delikli, boşluklu olan  Kasalar üstten 2-3 cm kalacak şekilde torla doldurulmuştur. Harç kullanılması durumunda harcın karışımı 60 litre torf, 25 litre vermikülit, 7,5 litre perlit şeklindedir.

3. Tohum ekim kasalarının tabanına kaba, üste ise ince torf (Elenmiş torf) konur . Baskı tahtası ve elle hafifçe sıkıştırılır. Tohumlar 1 cm aralıklarla veya homojen bir şekilde elle saçılarak  ekilir.Ekim derinliği de tohum büyüklüğünün (genişlik) 2-3 katını geçmemelidir.

4.Tohumların  üstü  0.5-1 cm kalınlığında harçla örtülür, yani kapak atılır. Tekrar hafifçe sıkıştırılır.

Kasalara Tohumun Elle Saçılarak Ekimi ve Torfun Boşlulu Doldurulması

5. Torf önceden sulanmış ise  yani nemli ise   az bir miktar  sulanır ve örtülür . Eğer torf  nemli değilse ve sulanmamış ise Kasaların altından su sızıncaya kadar ağır ağır emdirilerek süzgeçli kova ile sulanır.

6. Kasalar aşağıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi  20- 22 derece sıcaklığı olan  plastik tünele alınmıştır. Kasalara ektiğimiz domates tohumları 7 gün içinde çimlenmişlerdir . Domates biber ve patlıcan tohumlarının çimlenme sıcaklıkları sıra ile  10-12,  15 ve  19 dereceden fazla olmalıdır. Optimum sıcaklık  ise 22-25 0C olmalıdır.

Tohum çimleninceye kadar kasaların üzeri ince bir naylon veya camla örtülür. Bunun üzerine de gazete kağıdı serilir. Tohum çimlenir çimlenmez üzerindeki örtüler kaldırılır.   Bitkinin ışık görmesi sağlanır. Nemi kontrol edilir.Harç veya torf  kısa aralıklarla azar azar sulanmalı kesinlikle kurutulmamalıdır.

TOHUM EKİLEN KASALARIN VE ŞAŞIRTILAN FİDELERİN BÜYÜTÜLDÜĞÜ KÜÇÜK BASİT SERA , TÜNEL YERLERİ

7. Çimlenen tohumlar büyümelerini sürdürüp  kotiledon yapraklar gelişmelerini tamamlayıp yere paralel duruma gelince viyollere veya  tüplere şaşırtılmalıdır. Geç kalınırsa fideler zayıf ve cılız olurlar.

2. ) Fidelerin  Kasadan  Viyollere Şaşırtılması

2. 1 ) Şaşırtmadan Önce Yapılacak İşler

1. Şaşırtmaya başlamadan önce kasalardaki fideler bol su ile sulanır.Bu şekilde  köklerin zarar ziyan görmesinin önüne geçilir.

 

2.  Domates, biber, patlıcan tohumları ekim kaplarında  çimlenip  kotiledon yaprakları , ilk yalancı yapraklar gelişmelerini tamamlayıp yere paralel duruma gelince şaşırtılmalıdır ve   fideciklerin  kotiledon yapraklarından tutulmalı  gövdeden tutulmamalıdır.

3. Şaşırtmanın yapılacağı kaplar ki burada çalıştığımımız şaşırtma kabı olan  viyol  harçla doldurulur.  Harçla doldurulan viyoller  dikimden önce altlarından su görününceye kadar iyice sulanır.  Belli bir süre beklenir. Minik fidecikler itina  ile yeni yerlerine yani viyollere dikilirler.Yüzeyleri düzeltilip hafice sıkıştırılır. Naylon tüplerin doldurulmasında üstten 1-2 cm boşluk bırakılır.

Hazır Torf İle Viyollerin Doldurulması

 

4. Derin dikim yapılmamalıdır.

2. 2 ) Şaşırtmadan Sonra  Yapılacak İşler

 1. Yeni dikilen mini fideler  güneş ışığından etkilenmemesi için ilk günlerde bulundukları fideliklerin yani   tünel veya  seraların üzeri   geçici gölgelenmelidir.

Fidelerin Şaşırtıldığı Sera Tünelleri

 2. Plastik tünelde nem %60 olmalıdır. Fide döneminde tünel içi  nem  zemin sulamaları ile karşılanmalıdır..

 3. Şaşırtmasını yaptığımız  domates, patlıcan ve biber fidelerinin fide büyütme yerlerindeki (küçük  sera, tünel) sıcaklığı   gündüz 21-24°C, gece 16-18°C cıvarında olması sağlanır. Tünel içi gündüz sıcaklığı 24°C   dereceyi aştığı zaman  havalandırılır. Bölgemizde fide yetiştiriciliği sürecinde zaman zaman düşük sıcaklıklar yaşanmaktadır. Meteorolojiden iklim değerleri takip edilmeli düşük sıcaklıklara karşı agril örtü ile veya  II. Plastik örtü öertme gibi  vb önlemler alınmalıdır.

 4. Sağlıklı büyüyebilmeleri için kasalara  tohum ekiminden itibaren bakımlarına çok iyi yapılması gerekmektedir. Domates fideler genç dönemde az olmak şartı ile gerektikçe zaman zaman sulanır. Sulama da dikkatli olunmalı, serin havalarda sulama bir defada fakat uzun aralıklarla yapılır. Sıcaklık artıkça fide sulamasında her seferde az,fakat sık sulama yapılır. Bitki koruma tedbirleri alınır  Bakır oksiklorid %50, Captan %50, Hymexazol 360g/l,  Propineb %70, Mancozeb %80,  Maneb %80 ilaçlardan biri ile çökertene karşı ilaçlama yapılmalıdır. Fidelerin gelişimi çok yavaş ise 100 litre suya 75 gram Triple Süper Fosfat ve 75 gram Potasyum Sülfat verilir.

5. Fidelerin yastıklarından alınmadan önce dış koşullara alıştırılmaları gerekir. Yetiştirilme yerlerinde nekadar dikkat edilirse edilsin normale nazaran daha narin yapılıdırlar. Fidelerin fazla sarsılmadan ve dış koşullara kolayca uyum sağlayabilmeleri amacıyla dikimden 7-10 gün önceden başlayarak üstleri örtülmez, suları daha kısıtlı verilerek fidenin  pişkinleşmesi sağlanır.

 6. Fideler 4-6 gerçek yapraklı olduğu dönemde vakit yitirmeden  yerlerine dikilmelidir.

 

 

 

Comment here