Sebze

FİDE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE  HÜMİK ASİT UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

 MENÜ

1. Toprak  Organik Maddesi Nedir, Humik Asit Nedir?

2. Humik Asit ve Fulvik Asitlerin genel uygulama şekli ve   Alanları

3. Fide Yetiştiriciliğinde  Kullanılan Humik Asit Ürünleri

4. Sebze Tohumlarının  Islatılmasında Kullanılan  Humik Madde ürünleri

1. Toprak  Organik Maddesi  Nedir? Humik Asit Nedir?

Bahçemizden bir avuç toprak aldığımızda bu  toprağın büyük kısmının katı olduğunu müşahede ederiz. Bunun yanında toprak ta boşluklar görürüz. Yine dikkatimizi mutlaka celp etmiştir ki toprak nem yani su bulunduğunu da biliriz. Topraktaki boşluklar boş kalmayacaktır elbette buraların misafiri de toprak havası olacaktır.

Öyleyse bunları bir araya getirip  bir cümlede özetlersek Toprak; katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç ayrı fazdan oluşmuştur. Katı faz % 45 inorganik ve %25 organik bileşiklerden, sıvı faz  %25 sudan ve  gaz fazı ise % 25 havadan ibarettir. Aşağıdaki şekil bu ayrımı göstermektedir.

Toprakta organik maddenin kaynağını bitkisel artıklar oluşturur.Toprağın  organik madde miktarı  toprağın   % 5’lik kısmını teşkil eder. Humus toprak organik maddesinin % 80 lik kısmı oluşturan  ana bileşenidir.Topraktaki  bitki artıkları toprakta bulunan mikroorganizma faaliyetiyle ayrışmaya uğrar. Ayrışma sonucu humus meydana gelir. Toprağın verimliliğini sağlayan ve humusça zengin olan toprağın 10 cm’lik üst tabakasıdır.  Hümik asit ise humusun  aktif cephesini  meydana getiren maddesidir.

1. Hümik Maddelerin Özellikleri ve Faydaları

  • Hümik maddelerin topraktaki  besin elementlerini şelatlama özellikleri bulunmaktadır.
  • Hümik asitler toprağın  mikroorganizma faaliyetlerinin canlanmasını sağlarlar.
  • humik maddeler toprağın su tutma ve havalanma kapasitesinin artmasına ,Toprak tansiyonu  pH’ ın  dengesine yardımcı olurlar.
  • Hümik asitlerin bitkilerin karşılaştığı  kuraklık ve tuzluluk stresinin azaltılmasında  kirletilmiş topraklarda yetişen bazı bitkileri toksik etkilerinin giderilmesinde  destekleyici rolleri bulunmaktadır.
  • Humik asitlerin temelini oluşturduğu toprak organik maddesi bakterilerin  kurtçukların ve böceklerin  tüm toprak organizmalarının yuvasıdır.

2. Toprağın Organik Maddesinin Artırılması

Bölgemizin topraklarının organik madde içeriği çok düşüktür. Bu sebeple toprakların organik madde içeriğini artırmaya yönelik uygulamaların yapılması lüzumludur.

1.Toprağa çiftlik  gübresi vermek,

2.Yeşil gübreleme uygulamak,

 

3. Bitki artıklarını anız bırakmak toprağın organik madde kapsamını artırmaya yönelik uygulamalardır.

 

2. Humik Asit ve Fulvik Asitlerin genel uygulama şekli ve   Alanları

1 Toz Hümik asitler toz şeklinde kullanılabilir. Ancak daha çok su ile karıştırılarak kullanılmaktadır. Sıvı humik asitler su ile seyreltikten sonra kullanılmaktadır. Toz humik asitleri suyla karıştırmada dikkatli davranılmalı ilave edeceğimiz esas tanka toz metaryali direk dökmemeliyiz önce toz humik asidi ayrı bir kapta iyice erimesi, çözünmesi için karıştırmalıyız. Bu  karışım hazırlama açık havada ama rüzgarsız bir yerde yapılmalıdır.

2. Humik asit uygulamalarını gübre verildikten sonra yapıldığında önce uygulanan gübrelerin etkinliğini artıracaktır.

3. Humik asit ürünlerinde fulvik asit içeriği yüksek olan ürünlerin yapraktan uygulamada  etkisi daha hızlı olmaktadır.

4. Hümik asit ürünleri  doğrudan toprağa uygulandığı gibi  damla sulama  ile de verilir.

4.Tarla bitkilerinden Ayçiçeği, soya ve hububatta ve seralarda  verilme zamanı , ekim- dikime yaklaştığımızda  ekim dikim öncesinde  toprak hazırlığı yapıldıktan sonra uygulanmalı , ikinci uygulama ise yaklaşık 15-20 gün sonraya gerçekleştirilmelidir.

6. Meyve ağaçlarında  uygulama zamanı çiçeklenmeden önce kök diplerine verildiği gibi sonbahar veya erken ilkbaharda toprağa uygulanır.

7. Sebze Fidesi yetiştiriciliğinde Domates-biber- patlıcan fidelerin üretiminde tohumlar humik asitle muamele edilip ekilebileceği gibi, fidelerin şaşırtma döneminde bandırma yöntemi ile de fide kökleri humik aside batırılarak uygulanabilir.

8.Süs bitkisi yetiştiriciliğinde ise ilkbahar başından , gelişme dönemlerinin sonuna kadar bir ay ara ile  seyreltilerek kullanılır.

 

3. Fide Yetiştiriciliğinde  Kullanılan Humik Asit Ürünleri

1. Fide Yetiştiriciliğinde  Perl Humus Ürünü Kullanım

Fide yetiştiriciliğinde fide elde etmek için  tohumların ekileceği yerlerde kullanılır. Fide yastığı hazırlığında  1 m3 harca 3-4 kg perl humus eklenir ve  harç karıştırılır.

 

2. Fide Yetiştiriciliğinde  %18 Humik Asit ve 20.20.20 Eşit Ağırlıklı NPK yaprak Gübresi Kullanımı

Tüplü ve Yolma fide yetiştiriciliğinde  ilk gerçek yaprakları görüldükten sonra  1 teneke suya  50 cc  veya tavsiye edilen dozda %18 sıvı hümik asit  katılarak fideler sulanır.

Bu  tatbikattan 1 hafta sonra  1 teneke suya  50 cc %18 sıvı hümik asit ve  50  gr  20.20.20. eşit ağırlıklı NPK yaprak gübresi  uygulanır.

    3. %18 Sıvı Hümik Asit Ürününün Fidelerin Tarlaya Şaşırtılmadan Önce Kullanımı

Tüplü fideler yerlerine  dikimden bir gün önce  1 teneke suya  50 cc %18 sıvı hümik asit katılarak sulanır.  Çıplak köklü fidelere ise ( Yolma Fideler) aynı oranda karışım suyu ile bandırma işlemi yapılır.

 

4. Sebze Tohumlarının  Islatılmasında Kullanılan  Humik Madde Ürünleri

1. Sebze Tohumlarının Islatılmasında %85  Toz Humik Asit Kullanımı

Üzerinde yazılı miktarda  %85 TOZ HÜMİK ASİT  önce bir kap içinde karıştırılarak iyice eritilir. Bu kaptaki hümik asitli su tekrar  tohumları ıslatacak miktarda suya karıştırılır. Tohumlar bu su ile ıslatılır.

 2. Sebze Tohumlarının Islatılmasında Deniz Yosunu Ekstratı Kullanımı

1 litre suya  genelde 1-3 gram (esas olan üzerindeki önerilen doz miktarına uyulur)   DENİZ YOSUNU EKSTRATI karıştırılır. Tohumlar bu suda 60-120 dakika bekletilir ve ıslaklığı gidecek şekilde hafif  kurutulup ekilir.

3. Sebze Tohumlarının Islatılmasında Sıvı Fulvic Asit  Kullanımı

Tavsiye edilen miktarda SIVI FULVİC ASİTİ  tohumların ıslatılmasında kullanılan suya ilave edilir ve tohumlar bu suya bandırılır.

 

4. Süs bitkilerin üretiminde Özellikle sert kabuklu tohumların çimlendirmesini geliştirmek için hümik asitler kullanılmaktadır.

Süs bitkilerin üretiminde Özellikle sert kabuklu tohumların çimlendirmesini geliştirmek için hümik asitler kullanılmaktadır. Sert kabuklu çimlendirilmesi zor olan tohumlar hümik asidin içine atılır Tohumların humik asitle iyice kaplanması sağlanır. Bu tohumların ekimi ekim mibzerleri ile yapılacaksa tohumlar zedelenmeyecek şekile gelinceye kadar kurutulur. Elle yapılan ekimlerde kurutulmalarına gerek bulunmamaktadır.

Comment here