Sebze

Havuçların  Soğuk Hava  Depolarında Saklanması

Menü

Giriş

.Sağlıklı havuçlar uygun depolama şartlarında ve bilinçli yapılan depolama işletmeciliğinde elde edilir. Bu yazıda “Havuçların Depolanma Şekilleri” ve özellikle “Havuçların  Soğuk Hava  Depolarında Saklanması ” ilgili bilgilere yer verilecektir.

 Havuç Kaç Türlü Depolanır? Havuçların Depolanma şekilleri Nelerdir?

Ülkemizde hasat edilen havuçlar tarlada bırakma, yığın yapma,  çukurlara gömme ,soğuk hava  depolarda muhafaza ve kontrollü atmosferlerde (KA) depolama  gibi geleneksel ve gelişmiş teknikler  kullanılarak saklanmaktadır.

1. Havuçların Tarlada Bırakma İle Saklanması

Havuçların sonbaharda don tehlikesinden korumak amacıyla tarlada iken üzerlerinin agril örtü veye plastik naylonla örtülmesidir.  Bu şekilde tarlada bırakılan havuçlar risk taşımasına rağmen yaklaşık 2-3 ay gibi bir süre muhafaza edilebilmektedir.

Tarladaki Havuçların Dondan Korumak Maksadı ile Naylonla Örtülmesi

Havuçların Agril Örü ve Plastik Naylonla Örtülmesi
2. Havuçların Yığın Yapılarak Depolanması

Geleneksel havuç  depolamanın biri de sökümü yapılan havuçların bir yığın yapılarak üzerinin kalın sap- saman-toprakla örtülmesi veya çukurlara gömme şeklindedir. Bu yığınlarda havuç yaklaşık 2 ay kadar muhafaza edilir. Ekseriyetle mor havuç yetiştiriciliğinde tatbik edilir.

Havuçların Yığın Yapılarak Depolanması
3. Havuçların  Soğuk Hava  Depolarında Saklanması

Havuç bitkisi botanik özelliği  itibarı ile soğuk hava deposunda saklamaya  çok uygun bir sebzedir Ekseriyetle geniş alanlarda üretilen havuçlar  hasat makineleri ile hasat edilir. İşletmeye getirilir.  Saklanacak havuçlar soğuk hava depolarında depolanır ve daha sonra yıkanıp ambalajlanırlar.

Soğuk Hava Depolarında Havucun  İklimsel Koşulları Ne Olmalıdır?

Havuçlar için ideal depolama  %80–85 bağıl nem ve 1–2 o C sıcaklığa sahip depolardır.Bazı kaynaklarda hasat edilen havuçlar için öngörülen ideal depolama şartları 0°C’ye yakın olarak  soğutulan ve %95-100 oransal neme sahip depolardır şeklinde bilgilerde bulunmaktadır. İşletmeci bu farklılıkları da dikkate alarak konu uzmanlarından kendi işletmeleri için en iyi saklama sıcaklık ve nem değerlerine ulaşmalıdır.

Depo sıcaklığının 1–3 ay gibi bir sürede olsa 4–5°C’ye çıkması  havuçlarda büyük kayıplara neden olmaktadır.

Hasattan sonraki 24 saat içinde 5°C’nin altına sıcaklığın düşürülmesi önemlidir. Havuçların hızla soğutulması ve mümkün olduğunca 0°C’ye yakın bir yerde saklanmasıyla çürüme aktivitesi en aza indirilir. En yüksek donma sıcaklığı eksi 1,4 derece santigrattır.

Hardenburg ve ark. (1986)’da yaptıkları  çalışmalarında olgun havuçların 0 ºC  sıcaklıkta  %98-100 nemde saklama ömrünün  7-9  ay, tam olgunlaşmamış havuçların ise 0 ºC sıcaklık ve  %98-100 nispi nemde depolama ömrünün  6-7 hafta olduğunu  belirtmişlerdir.

Havuç Depolarında Havalandırma Ne Olmalıdır?

 Depoda gerekli miktarda hava sirkülasyonunun 14-20 ft/dk olmaSI  sağlanmalıdır. Hava akımı depo ortamındaki nemin yoğunlaşmasını önleyerek sıcaklığın deponun her tarafına eşit dağılımını sağlayacak şekilde olmalıdır.

Soğuk odalardaki hava hareketi, odanın tüm hacim ve alanlarına eşit bir sıcak ve nem düzeyi oluşturmalıdır. Odalarda aşırı yoğunlaşma ve buharlaşmaya meydan verilmemelidir. Aşırı hava hareketi üründe nem kaybına neden olabilir.

Soğuk Hava Depolarına konulacak Havuçların  Hazırlanması

Hasat edilen ve  depolanan havuçlarda görülen hastalık  etmenlerin bulaşması en çok hastalıkla bulaşık kasa, kutu v.b malzeme ve ekipmanlar ve   bulaşık toprakta yetiştirilen havuçlar aracılığı ile başlamaktadır. Bunun için Havucun depoya taşınmasında, depolanmasında ve sevkiyatında kullanılan kasa ve taşıma kapları vs. gibi kullanılan alet ekipmanların ve malzemelerin tümü, dezenfekte edilmelidir.

Depolarda ve paketleme ortamının temizlik ölçütlerine dikkat edilmelidir. Paketleme ortamının ve depo ortamının havası, duvarları, kullanılan tüm alet, gereç ve malzemelerinin epidemi yapan fungal hastalık etmenlerini bulundurabilir.

3. Depolanacak havuçları , sağlıklı topraklar üzerinde yetiştirilmeli, havuç ürününde  herhangi bir hastalık olmamalıdır. Havuç hasadında hastalıklı havuçlar tarlada fazla bekletilmeden kaldırılmalı ve hastalığın toprağa geçmesine mani olunmalıdır.

Depoluk havuçlar da aşırı toprak alınmalı ve havuç yıkanmadan depolanmalıdır.

4.Olgunlaşma sürecini hızlandıran,  tatlı bir kokusu ile dikkati çeken  ve  renksiz bir gaz olan  etilen üreten birçok meyve ve sebze ile  havuç ayrı depolanmalıdır. Çünkü etilen havuşta acılaşma olgusunu ve   acı bir tat oluşumunu uyarabilmektedir.

Depoda kullanılan kasa havuç ölçüleri Nelerdir?

EN        BOY       DERİNLİK         

36          52,5          32 cm  (Dıştan dışa)

36           32             28 cm (İçten içe)

Depolanacak Havuçlarla İlgili Diğer Hususlar Nelerdir?

Geç ekilen havuçlar depolamaya uygun değildir.  Depoya uygun havuç çeşitleri seçilmeli ve sadece birinci kalite havuçları depoda tutulmalıdır.   Hasat ; havuçta tam olgunlaşma gerçekleştikten sonra yapılmalıdır. Depolamada aşırı olgunlaşmış havuçlar kullanılmamalıdır

Serin ve nemli havalarda hasat edilen havuçlar depolamaya daha uygun iken  kuru şartlarda hasat edilen havuçlar depolama için sorun oluşturur.

Hasat sırasında köklerin zedelenmemesine özen gösterilmeli ve depolanacak havuçların saklanmasında ezilmiş ve yaralanmış olan havuçların muhafazası sıkıntı oluşturacağından böyle havuçlar ayıklanmalıdır.Hasatta ve hasattan sonra gösterilecek özenle havuçta  buruşmalar, kesikler ve kırılmalar azaltmaktadır.

Depolamada yapılan hatalar, filizlenme, köklenme, öz çürümesi ve enzimatik kararmalar ile su kaybına bağlı olarak renk ve tat kaybı (acılaşma)na neden olur. Ayrıca bakteri ve mantar kökenli hastalıklar artar.

 Havuçlarda Depo Ömrünü Azaltan Gübre Uygulamaları Var Mıdır?

Depolanacak havuçlara fazla çiftlik gübresi verilmemeli, Azot gübrelemesi kontrollü yapılmalıdır.

4. Havuçların Kontrollü Atmosferlerde (KA) Depolanması   Kontrollü atmosferlerde (KA) depolanan havuçlarda; Nem % 95-98, Sıcaklık 0-1 santigrat-derece olmalıdır. Oksijen (O2)  % 3 den az, korbondioksit% 5 den fazla olmamalıdır. O2 ve CO2 gazlarının depoda oranı birbirine yakın olmalıdır

Not Yukarıdaki değerler bilgi amaçlıdır.Uygulamadaki sonuçlar  uygulayıcıya aittir. Sağlıklı havuçlar uygun depolama şartlarında ve bilinçli yapılan depolama işletmeciliğinde elde edilir.
5. Havuç Depolaması İle İlgili Görseller
Havuç Hasadı, Havucun Paketlemeye Hazırlanması ve Havucun soğuk havada depolanması
Depoluk havuçlar da aşırı toprak alınmalı ve havuç yıkanmadan depolanmalıdır.

 

Comment here