Sebze

Havuçta Gelişme Dönemleri Nedir? Havuç Bitkisini Gelişme Dönemlerinde Neler Oluyor?

Menü

Giriş

Havuçta  Birinci Gelişme Dönemi Nedir? Etkileri Nelerdir?

Havuşta tohum çimlenmesinden sonra kök önce belli bir süre boyuna büyür. Havuç bitkisinde enine gelişme bu devrede belli belirsiz denecek kadar az olur. Havucun boyuna gelişme gösterdiği bu döneme I. Gelişme Dönemi  denir.

Havuç üretiminde birinci gelişme döneminde kökün uzunlamasına büyümesini menfi etkileyen herhangi bir çevre etmeni kökün kısa ve eğri gelişmesine neden olur. Öyleyse nedir bu çevre etmenleri?

Çevre etmenlerinden ilki taşlı topraklarda havuç yetiştirilmesidir.

Taşlı topraklarda havuç yetiştirilirse birinci gelişme döneminde kök taşa dolaşarak eğri büyür. Bu eğri büyüme havuç hasadına kadar devam eder.

İkincisi zengin veya kayalık topraklarda havuç yetiştiriciliğinden kaçınılmalıdır çünkü bu koşullar  köklerin tüylü ve / veya şekilsiz olmasına neden olur.

Çevre etmenlerinden üçüncüsü 1. gelişme döneminde yaşanan kuraklıktır.

Bu  dönemde yaşanan kuraklık havuç boyunun yetersiz ve  kısa boylu olmasına neden olur.

Havuçta İkinci  Gelişme Dönemi Nedir? Etkileri Nelerdir?

Havuç kökü bir depo köktür ve havuç yetiştiriciliğinin  ikinci etabında  kök  depo organı halini almaya enine gelişmeye  başlar. İkinci  Gelişme Döneminde  I. gelişme döneminde görülen boyuna gelişme performansı hemen hemen tamamen durmuş olup kökte hızlı bir kalınlaşma yaşanır.

Kökün enine büyümesinin ( kökün kalınlaşmaası) meydana geldiği döneme  ikinci Gelişme Dönemi  veya sekonder gelişme dönemi denir. Yeyiştiricilikte bu dönemde meydana gelen   kuraklık veya havuç bitkisinin susuz bırakılması  kökün kalınlaşmamasına ve havuçların  ince yapılı olmasına neden olurken  iken yine bu dönemdeki  yetersiz güneşlenme, düşük sıcaklıklar ve besin maddesi eksiklikleri   havuçların hem  ince hem de  sarı renkli olmasına  ve ayrıca  gıda bakımından karotenoidlerce zayıf havuçların elde edilmesine  neden olmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Comment here