Hobi Bahçeciliği

HOBİ AMAÇLI SEBZE BAHÇELERİNDE FERTİGASYONLA (DAMLA SULAMA) GÜBRE UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

GİRİŞ

Üzerinde tarım yaptığımız toprağımızın ve bitkinin  verimin ve üretkenliğini ve kalitesinin artırmak toprağa ve bitkiye verilen bitki besin maddelerine gübre denir. Gübrelerin uygulama yöntemleri farklı farklıdır. Bunlardan biri de bitkilere gübreli su (fertigasyon) ile gübrelemedir.

1. Sebze Bahçelerinde Damla Sulama Yapılan Bahçelerde Genel Gübreleme

Aşağıda küçük alanlarda yetiştirilen sebze bahçesinin damlama ile yapılan sulamada  gübrelenmesi ile ilgili genel bir gübreleme çizelgesi verilmiştir. Gübreleme tahlile göre yıla göre bölgeye göre, bitkiye göre değişir. bu gübreleme bilgi amaçlıdır.

GELİŞME DÖNEMLERİ UYGULANAN METARYAL CİNSİ UYGULAMA SAYISI TOPLAM

DOZU

EKİM ÖNCESİ TABANA TOPRAK ALTINA VERİLİR. Ahır Gübresi 1 3 Ton Dekar
Toz Kükürt 1 10 kg/da
15.15.15 Gübresi 1 30-50 kg/da
Granül Hümik Asit 1 10 kg/da
Kompost 1 Kalitesine göre
TOHUM EKİMİ  

Uygulama Yapılmaz

ÇIKIŞ
FİDE DÖNEMİ
SÜRGÜN DÖNEMİ DAMLA SULAMA İLE 18-18-18+İz

Damlama Gübresi

3 10 kg/da

 

% 85 Toz Hümik

Asit ürünü.

Damlamadan verilir.

3 Etiket Dozu
KOL ATMA DÖNEMİ DAMLA SULAMA İLE N+CaO+B

içerikli besin elementi

1 2,5 kg/da
1.ÇİÇEKLENME DAMLA SULAMA İLE 10.30.10 +İz

Damlama Gübresi

% 85 Toz Hümik Asit

3

 

3

10 kg/da

 

Etiket Dozu

2.ÇİÇEKLENME DAMLA SULAMA İLE 10.30.10 +İz

Damlama Gübresi

% 85 Toz Hümik Asit

3

 

3

10 kg/da

 

Etiket Dozu

1.MEYVE TUTUMU ve BÜYÜME DAMLA SULAMA İLE 12.5.24 3 10 kg/da
2. MEYVE TUTUMU ve BÜYÜME DAMLA SULAMA İLE 12.5.24

 

3 10 kg/da

2. Damlama Gübrelerinin Bitki Gelişim Dönemlerine Göre Kullanımı

Formülasyonlar : Bitki Gelişme Dönemleri
10-52-10+TE Başlangıç ve vejetatif gelişme döneminde
30-10-10+TE Başlangıç ve vejetatif gelişme döneminde
20-20-20+TE Başlangıç ve vejetatif gelişme döneminde
20-10-20+TE Başlangıç ve vejetatif gelişme döneminde
20-5-30+TE Meyve Gelişimi ve hasat döneminde
17-7-27+2MgO+TE Meyve Gelişimi ve hasat döneminde
15-10-30+TE Meyve Gelişimi ve hasat döneminde
12-0-43+TE Meyve Gelişimi ve hasat döneminde
Farklı Formülasyondaki Gübrelerin Gelişme Dönemlerine Göre Kullanımı
10+05+39+2MgO+TE Meyve gelişimi ve olgunlaşma
12+05+35+2MgO+TE Meyve gelişimi ve olgunlaşma
14+06+23+2MgO+TE Meyve gelişimi ve olgunlaşma (üresiz)
20+20+20+TE Dengeli besleme
23+10+10+5,6MgO+TE Yaprak oluşumu
11+35+11+2MgO+TE Başlangıç ve kök gelişimi

Damlama gübreleri iz elementleri de içermelidir. Ayrıca Magnezyum elementini de belirli oranlarda içeriğinde bulundurmalıdır. Bir çok damla gübresi aşağıdaki oranlarda veya benzer oranlarda iz elementi kapsamaktadır.

2.2 %   Magnezyum (MgO)*
0.04% 400 ppm Demir EDTA (Fe)
0.01% 100 ppm Mangan EDTA (Mn)
0.002% 20 ppm Bakır EDTA (Cu)
0.01% 100 ppm Bor (B)
0.002% 20 ppm Çinko EDTA (Zn)
0.002% 20 ppm Molibden (Mo)

3. Bazı Sebzelerde Damlama Gübrelerinin Kullanımı

Bazı Kültürlerde Kullanım Tavsiyeleri
Kültür Kullanım Dönemi Formülasyon Kullanım dozu
kg/dekar/hafta
Hafta Sayısı
Kabak başlangıç 11+35+11+2MgO+TE 4-5 kg 3
gelişme 20+20+20+TE 5-6 kg 4-6
meyve 14+06+23+2MgO+TE 6-8 kg 8-12
Hıyar başlangıç 11+35+11+2MgO+TE 4-5 kg 3
gelişme 20+20+20+TE 5-6 kg 4-6
meyve 14+06+23+2MgO+TE 6-8 kg 8-12
Kesme Çiçek başlangıç 20+20+20+TE 5-8 kg 8-12
çiçeklenme ve hasad 14+06+23+2MgO+TE 4-6 kg 16-24
Patlıcan başlangıç 11+35+11+2MgO+TE 4-5 kg 3-5
gelişme 20+20+20+TE 3-5 kg 6-8
meyve bağlama 12+05+35+2MgO+TE 4-6 kg 5-8
meyve olgunlaşma 10+05+39+2MgO+TE 4-6 kg 6-10
Biber başlangıç 11+35+11+2MgO+TE 4-5 kg 3-4
gelişme 20+20+20+TE 4-6 kg 6-8
meyve bağlama 12+05+35+2MgO+TE 4-6 kg 5-8
meyve olgunlaşma 10+05+39+2MgO+TE 4-6 kg 6-10
Domates başlangınç 11+35+11+2MgO+TE 4-5 kg 3-4
gelişme 20+20+20+TE 3-5 kg 5-8
meyve bağlama 14+06+23+2MgO+TE 4-6 kg 4-6
meyve olgunlaşma 10+05+39+2MgO+TE 6-8 kg 10-14
Yeşil Sebzeler 20+20+20+TE 4-6 kg

Not: Bu miktarlar dikim öncesi herhangi bir taban gübrelemesi yapılmamış ise tavsiye edilir ve hafta sayıları bölge iklimine bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Eğer bitkiler Azot takviyesine ihtiyaç duyarsa  (23+10+10+5,6MgO+TE) kullanılabilir.

Comment here