Hobi Bahçeciliği

HOBİ SEBZECİLİĞİNDE GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE YAPRAK GÜBRESİ VE HÜMİK ASİT KULLANIMI

Hobi bahçeciliğinde sebze yetiştiriciliğinde örnek olarak aşağıda kavun bitkisinin fenolojik gelişim evreleri verilmiştir. Bahçemizdeki sebzelerin bakımında kullandığımız hümik asit ve yaprak gübrelerinin kullanılma zamanı bu fenolojik gelişme ve büyüme devreleri üzerinden belirlenmeye çalışılmıştır. Bahçedeki  sebzelerimizin  gelişmelerini , eriştikleri konumlarını dikkatlice takip etmemiz uygulamalar konusunda hata yapmamızı azaltacaktır.

Hobi bahçeciliğinde sebze yetiştiriciliğinde genelde kullanılan hümik maddeleri ve yaprak gübrelerinin isimleri, kullanım evreleri , dozları ile  kullanım şekli aşağıda sıralanmıştır.

1.   %85 TOZ HUMİK ASİT KULLANIMI

Bitkinin aktif büyüme dönemlerinde üzerinde yazılı dozda,  her ay damlama  sulama ile toprağa verilir.

23 Nisan 2020 1. gelişim devresinde olan Nane bitkisi /KONYA Bir önceki yıl her biçimden sonra hümik asit uygulaması yapılmıştır.

2.  a) %80 TOZ FULVİK ASİT , b)  SIVI FULVİK ASİT + AMİNO ASİT  KULLANIMI

Çiçek, 2. Çiçek, 1. Meyve büyüme  evrelerinde  üzerinde yazılı dozlarda yukarıdaki iki ayrı ürün değişimli olarak yapraktan verilir.

3. a) MİCRO BESİN ELEMENTLİ YAPRAK GÜBRESİ ,  b) NPK + İZ ELEMENTLİ YAPRAK GÜBRELERİ KULLANIMI

Sebzeler  büyümeye başladıktan sonra  ayda bir defa olmak üzere yukarıdaki  ürünler  değişimli olarak  yapraktan verilir.

4.   a) AZOT+KALSİYUM+BOR İÇERİKLİ BİTKİ BESLEME ÜRÜNÜ , b) KALSİYUM SAKROZ + BOR BİTKİ BESLEME KAYNAĞI

Fide dikiminden sonra sebzelerin 1. büyüme evresinde azot+kalsiyum+bor içerikli  ürün damlama ile topraktan ve Kalsiyum Sakroz + Bor ürünü ise   yapraktan verilir.

5.   a) % 18 SIVI HALDEKİ HÜMİK ASİT, b) FÜLVİK ASİT, c) PERL HUMUS KULLANIMI

Yukarıdaki ürünlerden biri çiçek yetiştiriciliğinde saksı toprağına tavsiye edilen dozda karıştırılarak uygulanır.

Comment here