Hobi Bahçeciliği

HÜMİK ASİTLERİN BİTKİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

HUMİK MADDELERİN BİTKİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ  

Hümik asit ve fulvik asitlerin bir çoğu   binlerce yaşta olan  bitki atıklarının toprakta zamanla parçalanarak oluşturduğu tamamen çevreci ve  doğal bünyeye sahip    Leonardit’ten elde edilmektedir. Humik  maddelerin   bitki gelişimi üzerine etkileri aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.

 1.ETKİ : Humik Maddeler topraktaki gübre ve pestisitten mütevellit kalıntılarının yarattığı toksik kirliliği ve yüksek alkaliliği  düzeltirler.

2.ETKİ : Organik Maddeler toprağı sağlıklı, üretken kılarlar.

 3.ETKİ : Humik maddeler toprak mikroorganizma faaliyetlerini geliştirirler.

1 cm3 tarım toprağında 90.000.000 Bakteri, 4.000.000 Aktinomiset, 200.000 Mantar, 30.000 Yosun, 5.000 Protozoa, 30 Nematod ve  bir veya daha az Yer Solucanı bulunduğu göz önüne alındığında toprağın bu zenginliğininde korunması gerekmektedir.

 4.ETKİ : Maddelerin, özellikle hümik asitlerin temel özellikleri tohum çimlenmesini  kolaylaştırma, saçak kök sayısını arttırma, kök ve filiz  gelişimini hızlandırmaktır.

 5.ETKİ :Üst toprakta görülen çatlamalar organik madde eksikligi olan killi toprakların ortak özelligidir. Bu bağlamda   hümik maddeler  ağır ve killi bünyeye sahip  topraklar için çok faydalıdır.

Sulama sıklığı, toprak sürümü, organik gübreleme (hayvan gübresi – yeşil gübreleme) ve toprağın su bütçesini dengeleyen ürünler (Leonardit, Zeolit, Perlit, Pomza ve Kompost) üst toprakta görülen çatlamalar üzerine etkilidir.

 6.ETKİ : Fulvik asitler metal elementlerin bitkilerce alımını kolaylastırır  ve bazı bitki enzimlerinin etkinliğini arttırır.

7.ETKİ : Bitkinin  gövdesi ve gelişimini hızlanır.

8.ETKİ :Tarlada kalan anızın kısa sürede bozulmasını sağlar. Yaygın anız yakılmasının önlenmesinde anızın toprakta çürümesini hızlandırdığı için önem arz etmektedir.

9.ETKİ :Kumlu topraklarda suyun tutulmasını sağlar. Tabloda izlendiği gibi kumlu toprakların su bütçesi zayıftır. Kumlu toprakların su bütçesini artırmada humik maddeler seçeneklerden biridir.

 

 

Comment here