Sebze

HÜMİK ASİTLERİN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

Humik Maddelerden Humik asit ve Fulvik Asitin  yapısı,  rengi, etkin olduğu uygulamalar, toprakta kalıcılığı aşağıda tabloda verilmiştir. Humik asit ve Fulvik Asitin toprak ve bitki gelişimi üzerine olumlu katkıları vardır. Ancak  daha kuvvetli fayda için uygulamalarda aşağıdaki noktaların dikkate alınmasında yarar bulunmaktadır.

1.NOKTA : Hümik asitlerin  topraktan  uygulanmalarının  daha faydalı olduğu unutulmamalıdır.

2.NOKTA : Fulvik asit preparatları yaprak uygulamalarına   daha uygun olduğu dikkate alınmalıdır.

3.NOKTA : Hümik asit metaryalleri Kalsiyum nitrat ile karıştırılmaz.

4.NOKTA: Hümik ve Fülvik asit preparatları tek başına kullanılabileceği gibi yaprak gübreleri, insektisit, fungisit ve herbisitlerle birlikte de kullanılabilir. Böyle durumlarda suya önce Hümik ve Fülvik asit sonra diğer ilaç veya gübre katılmalıdır.

 5.NOKTA : Sıvı hümik asidin zirai mücadale ilaçlarıyla birlikte kullanılmasında Ph’ın  asidik değer bakımından  uyuşup uyuşmadığı hususunda  dikkatli olunmalıdır.

 

Comment here