Sebze

KIŞLIK BAL KABAĞI ( Cucurbita moschata ) BİTKİSİ NEDİR ?

MENÜ

 

1. ) Bal Kabaklarının Ana Vatanı

Bal Kabakları Moschata Amerikan kökenlidir ve yabani atalarına en yakın soyu teşkil ederler. C. moschata türünün  Latin Amerikada bulunan kalıntılarının incelenmesinde MÖ 5000 yıllık geçmişe uzandığına dair bilgilere rastlanılmıştır. Cucurbita moschata’nın kökeni üzerinde yapılan çalışmalarda, ilk önce Meksika’nın batısında yetiştirildiği (M.Ö. 3400) ve daha sonra ABD’nin güneybatısına doğru (M.Ö. 900) yayılış gösterdiği bildirilmiştir. İspanyollar , Amerika’ya ulaştıktan sonra buradan Japonya ve oradan da Asya’ya götürmüşlerdir (Decker-Walters & Walters 2000). Ancak, Avrupa’da Cucurbita moschata’nın 17. yy’dan önce yetiştiriciliğinin yapıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

2. ) Bal Kabaklarının Botanik Özellikleri

Meyve Şekli ;  Kışlık bal kabaklarının uzun silindirik, yuvarlak, basık yuvarlak ve armut şeklinde meyve tipleri bulunabilmektedir.

Meyve Rengi ;  Bal kabaklarının meyvesi çoğunlukla  sarı, turuncu, turuncu sarı reklere sahiptir. Et rengi ise açık turuncudan koyu turuncuya kadar değişebilir.

Meyve Kabuğu Deseni ;   Kabuğu düz olanlar yanında oluklu ve dilimli olanlarda rastlanır.

Meyve ve Yaprak Sapı özellikleri ;  Cucurbita moschata (Bal Kabağı.) türünde   meyve sapı kesiti 5 köşelidir. Meyve sapı bağlantısı meyveye doğru genişleyen form ve görüntülüdür. Meyve dış yüzeyi mat özelliktedir.

Yaprak Özellikleri;  Cucurbita moschata (Bal Kabağı.) türünde  yaprak şekli  3 parçalı ve az lobludur. Bal Kabaklarının yaprakları orta tüylüdür.

Tohum ve Çiçek  Özellikleri; Tohum üretimi  amacı ile yetiştirilecekse, diğer Cucurbita (kabakgiller) türlerinin tarlaları arasında izolasyon mesafesi bırakılmalıdır.  Bu mesafe sadece tohum saflığını korumak için değil, aynı zamanda maksimum verim elde etmek için de tavsiye edilir.Kabak bitkilerinde erkek ve dişi çiçekler aynı bitki üzerinde fakat ayrı ayrı yerlerde teşekkül ederler. Dişi çiçekler uzun saplıdır ve tabanında minyatür kabak meyvesini görmek mümkündür.

 

 

 

 

 

 

1.1 ) Kabak Türlerini Birbirinden Ayıran Özellikler

Bu türünde  dahil olduğu  cins içinde meyveleri için yetiştirilen üç ana tür vardır (C. Maxima, C. Moschata ve C. Pepo) ve genellikle bu üçlünün  ayırt edilmesi çok zordur. Bu üç tür arasında çok benzer ve ortak özellikler vardır. Ayrıca her türün içindeki meyve şekli ve büyüklüğü değişkendir. Meyve sapı, bitki sapları ve yapraklarındaki farklılıkları gözlemleyerek bu türleri diğerlerinden ayırt etmek daha kolaydır. Aşağıda tabloda verilen  nitelikler  kabak türlerini tanımada temel ölçütlerimiz olacaktır.

 

 

 

3. ) Bal Kabaklarının  İstatistiki Bilgileri ve Kullanım Alanları

Vejetasyon süresinin 150 gün olduğu yerlerde rahatlıkla tarımı yapılabilir. Bazı çeşitler 9 aya kadar saklanabilir. Depolama ömrü uygun koşullarda 9 aydır. Bir adet meyve 15 kg ağırlığa kadar ulaşabilmektedir. Meyve verim 3 ton, tohum verimi 30-60 kg/dekardır.  Meyve ağırlığı 5-60 kg arasındadır. Ortalama bir meyve 15 kg ağırlığa kadar ulaşabilmektedir.Kışlık bal kabakları hem ev ve hem de ticari üretimi için konserve, pasta , turda tatlısı yapımında kullanılır.  Özellikle  ticari pazarlar için  üretilen turda tatlısında  C. moschata kullanılmaktadır. Turuncu renkli bal kabakları ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi memleketlerde  kutlanan Cadılar Bayramı için  vazgeçilmez bir sembolüdür. Balkabağı ile cadılar bayramı için güzel işlemeler de yapılabilmektedir. Aynı zamanda kabak bitkisinin çekirdekleri de yemiş olarak halk arasında çok sevilmektedir.Olgun meyveleri doğrudan tüketildiği gibi  kabak  kurutularak kurutulmuş gıda şeklinde değerlendirilmekte  veya  toz haline getirilerek ardından ekmek yapımında vb. şekillerde  kullanılmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

4. ) Bal Kabaklarının Ekolojik İstekleri

Bal Kabaklarının Toprak İstekleri :Gıda ve su tutumu yönünden zengin, drenaj problemi olmayan topraklarda ve sıcak, güneşli konuma sahip yerlerde çok iyi yetişir.  Sıcak bölgelerde 2400 rakıma kadar yetiştirilebilir.

 Bal Kabaklarının İklim İstekleri:  Bal kabakları hastalık ve zararlılara karşı daha dirençli, sıcaklık ve hava nemine karşı ise daha toleranslı  bir özelliğe sahiptirler. Yıllık  gündüz sıcaklıkların 20-30 santigrad derece olduğu yerlerde büyüme ve gelişmesi maksimal olur. Genel olarak 10-40 santigrat arasındaki sıcaklıkları yetiştiricilikte tolere edebilir.  Tropik yerlerin sıcak ve nemli ortamlarına adaptasyonu iyi olduğu gibi çok düşük nem ortamlarında da optium verim alınabilir. Çoğu çeşit gün uzunluğuna nötrdür.

5. ) Cucurbita moschata (kışlık bal kabağı) Çeşitleri

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment here