Sebze

KESTANE VE BAL KABAKLARINDA SULAMA BİLGİLERİ

MENÜ

1. Bitkilerde Sulamanın önemi

Verimli, kaliteli  ve  kazançlı  bir  üretimin  gerçekleştirilebilmesi  için  bitkinin  ihtiyaç  duyduğu  suyun zamanında ve yeter miktarda  uygulanması  gereklidir.  Bunun için  toprak nem ölçüm sistemleri veya geliştirilmiş modern su tüketimi tahmin yöntemleri kullanılarak  bitkinin tükettiği su miktarı ve toprak nem durumu bilinmeli ve  takip edilmelidir. Kaliteli ve verimli üretim için sulamaların zamanında yapılması ve her sulamada yeterli kadar su uygulanması son derece önemlidir. Sulama zamanının kaçırılması durumunda bitkiler su eksikliğinden dolayı stres yaşarlar ve verim kaybederler. Ghanbari ve ark. (2007)Bitkinin sulama suyu ihtiyacı iklim şartlarına, bitkinin gelişme evresine ve toprağın su tutma özelliğine göre değişim gösterdiği gibi sulamada kullanılan sulama sistemine göre de değişim gösterir.

2. Kestane ve Bal kabaklarında Sulamaya Ne Zaman Başlanmalı?

Kestane ve bal kabakları kuraklık olmadıkça ilk döller oluşuncaya kadar sulanmamalıdır. İhtiyaç halinde yeteri kadar, çok az su verilmelidir. İlk döllerin oluşumundan sonra ise 3-4 günde bir mutlaka sulanmalıdır.


3. Ekim Sonrası Çıkış Sulaması

Toprak nemi az ise ve yağış yoksa ekimden sonra çıkış sulaması yapılır. Doğrudan tohum ekiminde toprakta nem yetersiz ise ilk sulama ekimden sonra yapılır.

4. Kaymak Tabakası Kırmak İçin Sulama

Kaymak oluştuğunda kaymak tabakasını kırmak için hafif bir sulama gerçekleştirilir. Sıcaklık ve nem istekleri tam sağlanırsa tohum bir haftada toprak yüzüne çıkar.

5. Fide Devresi Sulaması

Fide devresinde kuraklık oluşursa bahar kurak gelirse haftada aşırıya kaçmamak bir dekara 25 ton su veya bir bitki için 80 litre haftalık verilir. Fide devresinde ihtiyaç hasıl olmadıkça ilk döller meyveye yatmadıkça sulama yapılmaz. İhtiyaç halinde fide devresinde de yeterli su verilmelidir.

AKILDA TUT;  Bitki yetiştiriciliği boyunca  toprak nemi kontrol edilmeli toprak kurumadıkça su verilmemelidir.

6. Çiçeklenme Döneminde Sulama

Tozlanmada bitki kuraklığa mahkûm edilmemeli ve tozlanma için arılar teşvik edilmeli, arıları kovucu ilaçlama yapmaktan kaçınılmalıdır. Tozlaşmadan sonra bitkilerin susuz bırakılmaması gerekir.

Comment here