Sebze

KONYA İLİ KABAK DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ

MENÜ

  1. 2013 Yılı Konya İli Kabak Değerlendirme Bilgileri
  2. Son 10 Yılda Yaşanan Gelişmeler
  3. Üretim Miktarındaki Değişimin Nedenleri
  4. 2015 Yılına İlişkin Beklentiler
  5. Sonuç ve Öneriler

 1. ) 2013 Yılı Konya İli Kabak Değerlendirme Bilgileri 

Üretim Miktarı(ton)  :  Konya İli 2013 yılı Çerezlik Kabak üretimi  1642 ton’dur.

Üretim Alanı(ha) :  İlimizin  2013 yılı Çerezlik kabak üretim alanı  12965 dekardır.

Ort. Verim  : 127 kg/da

Yaygın Münavebe Şekli  :  Fasulye, Pancar, Hububat(buğday, arpa)

Ekim ve Hasat Dönemleri :  Konya ili çerezlik kabak ekim zamanı  nisan 15-mayıs 15 tarihleri arasıdır. Hasat zamanı eylül 15 ‘de başlar kasım ayının sonuna kadar sürmektedir.

Kullanılan Tohum : İlimizde çerezlik kabak  üretiminde çoğunlukla yerel  çeşitler kullanılmaktadır. En çok üretilen yerel çeşitler Ürgüp Sivrisi,  Çerçeveli,  Tombul diye isimlendirilen çeşitlerdir. Yine ekimi yapılan çerezlik kabak çeşitleri çoğunlukla %80 oranında kolsuz kabak çeşitleridir.

Mekanizasyon Durumu : Konya İlinde Çekirdeksiz kabak ekim alanının %85’inde sıraya ekim yapan pnömatik mibzerler kullanılmaktadır. Geri kalan alanın %10’unda    nohut mibzeri ile  %5’inde ise elle ekim ( tek tek veya ocağa ) yapılmaktadır.

 Hasat : Hasat % 90 oranında  Kabak Hasat Makinası ile yapılmaktadır. Yanlız kesim elle yapılır. Kabaklar elle kesilerek bir sıra halinda tarlada bırakılır. 10 -15 gün bekletildikten sonra kabak hasat makinasına elle atılıp çekirdeği alınır. Bekletilmeden sonra  sergi üzerine yayılarak güneşte kurutulur.

2. ) Son 10 Yılda Yaşanan Gelişmeler 

Konya İli 2002-2013 Arası Çerezlik Kabak Verileri:


 

Konya İli 2013 Yılı İlçeler Çerezlik Kabak Verileri:

 

 

 


3. ) Üretim Miktarındaki Değişimin Nedenleri

 Konya İli 2004-2013 arası Çerezlik Kabak verilerinin değerlendirilmesine göre:

1. İlimizde 2004 yılında dekara 73 kg olan Çerezlik kabak verimi 2013 yılında 127 kg/da olmuştur. Çerezlik Kabak üretiminde ekim (sıraya ekim yapan mibzerler) kullanımı ve  tohumluk üretiminde ve seçimindeki   gelişmeler verimi olumlu yönde etkilemiştir.

 2. 2004 yılında 20060 dekar olan çerezlik kabak ekim alanı 2013 yılında 12965 da olmuştur.  Kabak çekirdeğinin diğer alternatif ürünlerle olan karşılaştırılmalı satış fiyatının uzun süre az olması ve bölgemizde ayçiçeği mısır gibi yeni alternatif ürünlerin bitki deseni içerisinde yer alması ekiliş alanlarını olumsuz etkileyerek azaltmıştır.

3. İlimizde çerezlik kabak ekilişinde 6000 dekarla Çumra ilçesi açık ara öndedir. Ortalama 2000 dekar ekiliş alanına sahip iki ilçemiz Meram ve Altınekin İlçeleridir. Bu ilçeleri 1000-300  dekar ekiliş aralığında sıra ile Akşehir, Güneysınır, Sarayönü, Seydişehir, Cihanbeyli ilçeleri izlemektedir. Ereğli İlçesi 2000 dekar sofralık sakız kabağı  üretim alanı ile  taze kabak yetiştiriciliğinde ilk sıradadır.

4. ) 2015 Yılına İlişkin Beklentiler

  Kabak Çekirdeğinin üretiminde 2014 yılı satış fiyatının yükselmesi edeniyle ilimizde 2015 yılı kabak ekişlerinde yaklaşık %25-30 artış olacağı değerlendirilmektedir. Buna göre de  2015 yılı üretimin 1800-2000 ton olacağı öngörülmektedir.

5. ) Sonuç ve Öneriler

İlimizde ayçiçeği, mısır, baklagil üretiminin yanında geniş alanlarda ekimi yapılabilen ve aynı zamanda  makinalı tarıma   uygun olan Çerezlik kabak üretiminin  gelecek yıllarda artacağı belirgin haldedir. Çerezlik Kabak üretiminde  desteklemenin (tohumluk , Kabak hasat Makinası desteği ) yeniden değerlendirilmesi , Çerezlik Kabakta bölgemize uyumlu sertifikalı çeşitlerin artırılması ekiliş alanlarının artmasında fayda sağlayacaktır.

Comment here