Ziraat Okulu

KONYA, TÜRKİYE VE DÜNYANIN GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİMİ NE KADARDIR?

Menü

Giriş

Güvenilir gıdaya ulaşmada canlı ( bitki, insan ve hayvan)  cansız ( toprak, su, hava)  çevreye saygılı birüretim gerçekleştirilmesinin önemi büyüktür.  Temiz ve güvenilir gıdaya ulaşmada çevreye zarar vermeyen imkânları  (projeleri)   öne almak gerekmektedir. İlimizde çevreci projelerden biri de güneş enerjisinden enerji üretmektir.  Bu makalede Konya İlinde güneş enerjisinden enerji üreten Güneş Enerjisi Santralleri konu edilmiştir.

1. Güneş Enerjisi Santrallerinin Çalışma Sistem ve Tarımda Kullanımı Nasıldır?

Güneş Enerji Santralleri esas olarak iki farklı sistem ile çalışır.

1. Fotovoltaik sistem :Güneşten gelen radrasyon, paneller vasıtası ile enerjiye çevrilmekte, elde edilen enerji inverter cihazı ile kullanıma uygun hale getirilerek kullanılmaktadır.

2. Termal sistem:Özel aynalar vasıtası ile güneş ışınları belli bir noktaya iletilmekte, bu noktada bulunan yağ, su vb. sıvı ısıtılmakta, ısıtılan bu sıvı ile termik sistemlerde olduğu gibi buhar basıncı vasıtası ile mekanik enerji kinetik enerjiye çevrilmektedir.

Güneş enerjisi ile arazi sulamak, tarım ürünlerini soğutmak ve uzun süre saklamak mümkündür. Yani güneş enerjisini en verimli ve en etkin olacak şekilde kullanılmasının bir yolu da soğutmada ve tarımsal sulamada kullanmaktır.

2. Dünya  Güneş Enerjisi Üretimi 

Güneşten dünyamıza 1 saniyede gelen güneş enerjisinin miktarı, ülkemizin bir yıllık enerji üretiminin 1700 katı olduğu konu uzmanları tarafından belirtilmektedir.  Güneş, dünyaya saniyede yaklaşık 170 milyon MW enerji göndermektedir. Dünya atmosferinin üst sınırında ışınların gelişine dik bir yüzey üzerine gelen ortalama güneş enerjisi yoğunluğu yaklaşık 1.37 kW/m2 ’dir.

Dünyada güneş enerjisinden faydalanmada   en verimli kuşaklar, ekvatorun 35° Kuzey ve Güney enlemleri arasında kalan “Dünya Güneş Kuşağı” dır. Yılda 2000-3500 saat güneş görmekte olan bu alanın güneş enerjisi potansiyeli 3.5-7 kWh/m2 /gün arasında değişmektedir.

AÇIK ARAZİ GÜNEŞ PANELLERİ

3. Türkiye’nin  Güneş Enerjisi Üretimi Ne Kadardır?

Türkiye’de bulunan 1644 Güneş Enerji Santrallerinin toplam kurulu gücü 1.362,60 MW’dır. 2016 yılında Güneş Enerji Santralleri ile 1.020.000.000 kilovatsaat elektrik üretimi yapılmıştır.Yılda 110 gün 2640 saat ( 7.3 saat/gün) güneş görmekte olan Türkiye’nin 3.6 kWh/m²/gün güneş enerji potansiyeli bulunduğu diğer bir ifade ile ülkemizin toplam ışınım şiddeti 1314 kWh/m²yıl olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli ise  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 380 TWh/yıl olarak ifade edilmektedir .Ülkemizde güneş radyasyonu yıllık metrekare başına 1650 kWh’den fazla olan yerler en iyi alanlar olarak belirtilmiştir. Buna göre Türkiye’de 4 bin 600 kilometrekare kullanılabilir alan olduğu belirtilmektedir. Türkiye’nin toplam ışınım değeri 1650 kWh’den fazla olan yerler aşağıdaki haritada gösterilmiştir.

4.Güneş Enerjisi Üretiminin İllere Göre Dağılım 

Güneş  Enerjisi Üretiminin İllere Göre Dağılımı  tablosu aşağıda verilmiştir. Bu tabloya göre Konya güneş enerjisi santralleri yaklaşık 200.000 (Mwe) kurulu güç ve 12.100 (Mwh) güneş kaynaklı  enerji üretimi ile Türkiye’de ilk sıradadır

5. Konya’nın Güneş Enerjisi Üretimi Nedir?

Konya’nın ortalama ışınım süresi 7.94 saat/gün (2898 saat/yıl)’ dür. Bu ölçüm ile Türkiye ortalaması olan 7.2 saatin ( 2640 saat/yıl ) üzerindedir. İlimiz en yüksek güneşlenmeye 12 saat süre ile Temmuz ayında ulaşmaktadır.

Konya İlinin günlük toplam ışınım değeri 4.41 kWh/m²/gün ( 1609 kWh/ m²yıl )’dür.  Bu ölçü ile de Türkiye ortalaması olan günlük toplam 3.6 kWh/m² ( 1314 kWh/m²yıl ) değerinin oldukça üzerindedir.

Güneşten elektrik üreten bir tesisin 1 kWh’lik elektik için belirlenen fiyatı 13.3 Dolar sent ve sistem parçalarının hepsinin yerli üretim olması durumunda bu ücrete ilave 6.7 Dolar sent eklenmektedir.  CSP sistemlerinde ise sistem parçalarının yerli olması durumundaki ek ücret 9.2 Dolar sent olmaktadır.. Konya, düz arazileri ve düşük nem oranı ile güneş enerjisi yatırımları açısından oldukça cazip bir ilimizdir.

6. Konya Merkez Ve İlçelerinde Bulunan Santraller

Konya’da 34 adet aktif, 2 adet yapım aşamasında, 2 adet lisansı alınmış durumda ve 5 adet ön lisansı alınmış olan güneş enerjisi santrali bulunmaktadır. Karapınar merkezli 5 güneş enerji santrali de yapılması planlanan sistem arasında yer almaktadır. Aşağıdaki çizelgede Konya İlinde kurulu santrallerin kurulduğu yer ve kurulu güçleri verilmiştir.

Konya Merkez Ve İlçelerinde Bulunan Santraller

Sıra No Santral Adı Bulunduğu İl Firma Kurulu Güç
1 Alibeyhöyüğü GES Konya KHM Enerji 18 MW
2 Konya Karatay Kızören GES Konya Tekno Enerji 18 MW
3 Konya Apa GES Konya Limak Enerji 13 MW
4 Makascı Mühendislik GES Konya Makascı Mühendislik 10 MW
5 Tekno Ray Solar Cihanbeyli GES Konya Tekno Enerji 10 MW
6 MT Güneş Enerji Santrali Konya Akfen Enerji 9,98 MW
7 YaysunGüneş Enerji Santrali Konya Akfen Enerji 9,98 MW
8 ME-SE GES Konya Akfen Enerji 9,90 MW
9 Konya Afta Güneş Enerji Santrali Konya Afta Enerji 9,80 MW
10 Altınekin Güneş Enerji Santrali Konya Tekno Ray Solar 8,00 MW
11 Sunergie Güneş Enerji Santrali Konya  7,98 MW
12 T Dinamik Enerji Konya Ereğli GES Konya T Dinamik Enerji 7,98 MW
13 Saçıkara Güneş Enerji Santrali Konya  7,00 MW
14 Kayages Elektrik Güneş Enerji Santrali Konya Kayages Elektrik Üretim 6,94 MW
15 Konya Çumra Güneş Enerji Santrali Konya . 5,91 MW
16 Karadona Güneş Enerji Santrali Konya ,  5,90 MW
17 Alibey GES Konya SBD Enerji Üretim 5,00 MW
18 EkoRE Konya Kulu GES Konya EkoRE Enerji 5,00 MW
19 Omega Enerji Konya Karatay GES Konya Omega Enerji 5,00 MW
20 Konar Enerji Konya Hadım GES Konya Konar Enerji 4,97 MW
21 Konar Enerji Çumra Erentepe Güneş Enerji Santrali Konya Konar Enerji 4,00 MW
22 Karatay Gamages Güneş Enerji Santrali Konya Gamages 3,96 MW
23 Tekno Ray Solar Karapınar Güneş Enerji Santrali Konya Tekno Enerji 3,96 MW
24 Mavi Yeşil Enerji GES Konya Mavi Enerji 3,42 MW
25 Genç Enerji Güneş Enerji Santrali Konya Genç Enerji 3,00 MW
26 Algiz Enerji ve Panel Enerji GES Konya Algiz Enerji ve Panel Enerji 2,00 MW
27 Adaağıl Güneş Enerji Santrali Konya . 2,00 MW
28 Rumi GES Konya 1 2,00 MW
29 Parksolar Enerji GES Konya Parksolar Enerji 1,00 MW
30 Cengiz Enerji Günej Enerjisi Santrali Konya Cengiz Enerji 1,00 MW
31 Mehmet Düzel GES Konya 1 1,00 MW
32 Er-Buz Ereğli Soğuk Hava Deposu GES Konya Er-Buz Ereğli Soğuk Hava Deposu 1,00 MW
33 Hicaz ve Hodul Enerji GES Konya Hicaz ve Hodul Enerji 0,88 MW
34 Rana Yumurta Güneş Enerjisi Santrali Konya Rana Tarım 0,86 MW
35 Konya OSB (KOS) Güneş Enerjisi Santrali Konya Konya OSB 0,85 MW
36 Konya Yaysun GES Konya Akfen Enerji 0,50 MW
37 Aydoğanlar Oto Lastik Güneş Enerjisi Santrali Konya Aydoğanlar Oto Lastik 0,40 MW
38 KOSKİ Güneş Enerjisi Santrali Konya Konya Büyükşehir Belediyesi 0,25 MW
39 Kuzucu Tarım Ereğli Güneş Enerji Santrali Konya Kuzucu Tarım Ürünleri 0,23 MW
40 Medaş Elektrik Güneş Santrali Konya Medaş Elektrik 0,20 MW
41 Ilgın Termal Otel Güneş Enerji Santrali Konya Ilgın Termal Otel 0,060 MW
42 Turmo Otomotiv Makina Güneş Enerji Santrali (GES) Konya Turmo Otomotiv Makina 0,024 MW
43 Karapınar Ziraat Odası Güneş Enerji Santrali Konya Karapınar Ziraat Odası 0,020 MW
44 Konya’daki diğer lisanssız GES’ler Konya Çeşitli Firmalar 275 MW

 

 

Comment here