Çevre ve YaşamSebze

Miladi Takvime Göre Yaz günü, Kış günü, Tropik Gün Ne Demektir. Sera Gazı, Sera Etkisi ve Sera Emisyonu Nedir.

MENÜ

Bu makalede 1. Konya İli 1929-2019 Yılları Arası Sıcaklık Ortalamaları, 2.Yaz Günü Ne Demektir?, 3. Tropik Gün, 3.1.Sera Gazı Nedir? 3.2. Sera Etkisi, 3.3. Sera Gazı Emisyonu Nedir? 4. En düşük ve en Yüksek Sıcaklık Nedir?, 5. Kış Günü ve Donlu Gün Nedir?, 6 Miladi Takvime Göre Gün Dönümü konularına yer verilmektedir.

GİRİŞ

Bitkileri bulunduğu ve yetiştiği  ortamının sıcaklığı tarımsal üretim açısından çok önemlidir.  Bitkilerin kendi bünyelerinde ürettikleri ısı miktarı diğer organizmalara kıyasla çok düşük düzeydedir. Bu nedenle bitkiler hayatlarını devam ettirebilmek ve normal fizyolojik fonksiyonlarını yürütmek açısından bulundukları ekolojik ortamın sıcaklık koşullarına sıkı sıkıya bağımlılık gösterirler. Tarımsal yetiştiricilik açısından sıcaklığın belli bir zamandaki derecesi, yetişme süresindeki  genel sıcaklık toplamı, zaman içindeki sıcaklık  değişimleri ve bu değişimlerin şiddeti, düşük sıcaklıkların seyri, yıl içindeki ekstrem sıcaklık  değerleri kısacası bitkiler için ekolojik unsurlardan biri olan SICAKLIK FAKTÖRÜ  büyük önem taşır.

1. Konya İli 1929-2019 Yılları Arası Sıcaklık Ortalamaları

2. Yaz Günü Ne Demektir.

 Meteoroloji verilerine göre  günlük sıcaklığın gün boyunca  25-30°C arasında seyrettiği günler “YAZ GÜNÜ” sıcaklığın 30°C veya daha fazla olduğu günler ise TROPİK (tropikal) GÜN olarak ifade edilmektedir.  Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde tropikal gün sayıları, yaz günü sayılarından yüksektir. Bunun nedeni sıcaklığın 30°C veya daha fazla olduğu günlerin tropikal gün olarak değerlendirilmesidir.

3. Tropik Gün

30 derecenin üstündeki sıcak günler tropikal gün, 20 derecenin üzerindeki geceler ise tropikal gecedir. Türkiye’de ve Dünyada  son yıllarda tropikal gün ve gecelerin sayısında artış gözlenmektedir. Meteoroloji Örgütünün (DMÖ) açıklamasına göre atmosferdeki karbondioksit miktarı 1 milyon molekülde 280  (280 ppm) taneyken şimdi 400’ü (400 ppm) bulmuş durumdadır.Oburca gelişen sanayileşme ile  artan fosil yakıt kullanımı, mevcut toprak ve arazi kullanımında yaşanan olumsuz değişiklikler ve ormansızlaşma gibi insan eliyle yapılan  etkinlikler atmosferdeki karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) gibi çeşitli sera gazı birikimlerini arttırmıştır.

1. Sera Gazı Nedir?

Sera Gazı: Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (NO2), gibi atmosferde kızıl ötesi ışınları tutarak atmosferin ısınmasına neden olan kimyasal gazlara ya da bileşiklere denir.Sera gazlarının yeryüzünün ısınmasına olan etkileri atmosferdeki dozlarına ve kızılötesi ışığı yüklenme ve taşımadaki kapasitelerine soğurmadaki etkinliklerine göre değişir.  Atmosferdeki en etkin çalışan sera gazı sudur. Karbondioksit (CO2), metan (CH4) ile ozon (O3) gazları da sera etkisini oluşturan gazlardır. Günümüzün önemli sorunlarından birinin  küresel ısınma olduğu ve dünyada sıcaklık artışının    en önemli nedeninin ise  bir sera gazı olan karbondioksitin atmosferdeki miktarında meydana gelen  artış olduğu düşünülüyor.

2. Sera  Etkisi

Yeryüzü güneşle ısınmaktadır. Güneş ışığı atmosfere girdiğinde absorbsiyon, yansıma ve saçılmaya uğrar ya da her hangi bir engelle karşılaşmaksızın yoluna devam eder. Yeryüzündeki cisimlerin  gelen güneş enerjisine karşı davranışları, gelen ışığın dalga boyuna ve bu cisimlerin renk, yoğunluk, bileşim vb özelliklerine bağlıdır. Dünya ısınmak için güneşten gelen ısının ihtiyacı kadarını aldıktan sonra ısının geri kalanı tekrar uzaya göndermektedir.Dünya atmosferinden içeri giren güneş ışınlarının  yüzde otuzu (%30’u) bulutlar, buzullar ve diğer yansıtıcı yapılar ve doğa olayları ile uzaya geri yansıtılır. Atmosferdeki gazlar yeryüzünden uzaya yayılan uzun dalga boylu ışığı önce soğurur, tutar ve  daha sonra tekrar yayar. Sera gazları Dünya’dan uzaya yayılan ısının (kızılötesi ışığın) bir kısmını geri yansıtarak Dünya’nın ısınmasına neden olur. Bu olaya sera etkisi denir. Sera gazı etkisiyle küresel ısınma ve iklim değişikliği meydana gelir. Burada atmosferdeki karbondioksit miktarının artması nedeniyle uzaya gönderilen ışığın bir kısmı tutulup sera gazı etkisiyle yeniden dünyaya gönderiyor. Atmosferdeki orantısız  karbondioksit miktarından dolayı  bu ısının yeryüzüne radyasyonla geri gelmesi dünyada sıcaklıkların artmasını beraberinde getirmektedir.

3. Sera Gazı Emisyonu Nedir?

Türkiye’de sera gazı emisyonlarına büyük oranda çevrim ve enerji sektörü, ulaştırma sektörü ve imalat sanayi & inşaat sektörü sebep oluyor.  17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmeliğe göre  Sera gazı emisyonu: Kızıl ötesi radyasyon emen ve yeniden salan, hem tabii ve hem de beşeri kaynaklı olabilen ve 1. Karbon Dioksit (CO2), 2. Metan (CH4), 3. Diazot Oksit (N2O), 3. Hidroflorokarbonlar (HFC’ler), 4. Perflorokarbonlar (PFC’ler), 5. Sülfür Hegzaflorid (SF6) gazları ve gaz benzeri diğer atmosfer bileşenlerini ifade etmektedir.

4. En Düşük ve En Yüksek Sıcaklık Nedir?

En yüksek sıcaklık Gün, ay ve yıl içinde saptanan maksimum sıcaklıklardır. En düşük sıcaklık Gün, ay ve yıl içinde saptanan minimum sıcaklıklardır.  Bu değerler uzun yıllara ait olduğu takdirde ekstrem olarak adlandırılır. Gün içindeki en yüksek ve en düşük sıcaklıkları maksimum ve minimum termometreleri ile ölçülür ve kaydedilir. Her zaman aynı olmamakla birlikte  günlük minimum sıcaklıklar genellikle güneş doğmadan önce   gerçekleşirken, en yüksek sıcaklıklar da öğleden sonra  15:00-15:30 saatlerinde gerçekleşir.

 5. Kış Günü ve Donlu Gün Nedir?

Bir gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 0°C’ nin altında olduğu günlere kış günü denir.  Diğer bir tanım ile kış günü; sıcaklığın gün içerisinde  0°C’ nin üzerine çıkmadığı gün boyunca  sürekli donun olduğu devredir. Maksimum sıcaklık -0.1 °C’den küçükse ise ve bu durum gün boyunca devam eserse   Kış Günü olarak tanımlanmaktadır.  Donlu Gün ise  sıcaklığın günün herhangi bir zamanında  0°C ve daha aşağıya düştüğü günlerdir. Sıcaklık herhangi bir an için -10 oC’nin altında ise şiddetli donlu gün olarak tanımlanır.

Günün herhangi bir anında sıcaklığın ekside olması (donlu gün)
Bir gün içerisinde en yüksek sıcaklığın 0°C’ nin altında olduğu günlere kış günü denir.

6.  Miladi Takvime Göre Gün Dönümleri

 

 

Comment here