ORGANİK GÜBRE KULLANIMININ YARARLARI

tarafından
210
ORGANİK GÜBRE KULLANIMININ YARARLARI

Giriş

Ülkemiz topraklarının organik madde miktarı düşüktür. Topraklarımızın bu yönü ile gübrelenmesi toprak verimliliği ve sağlığı açısından önem arzetmektedir. Aşağıda Organik Gübrelerin topraklarımız açısından faydaları maddeler halinde verilmiştir.

1. Organik Maddenin Önemi 

Toprak organik maddesi toprağın önemli bir elemanıdır ve toprağın strüktürü, su tutma kapasitesi ve sıcaklığı üzerinde önemli  ve olumlu etkilere  sahiptir. Ayrıca toprak organil maddesi  bitkilerin ve toprak mikroorganizmalar için   besin maddesi kaynağı olması hasebiyle de önemlidir.

2. Bitki Besin Maddesi Olarak Önemli Organik Gübreler

  1. Ahır (çiftlik) Gübresi
  2. Yeşil Gübreler
  3. Kent Artığı Gübreler
  4. Kompostlar
  5. Diğer Organik Gübreler (Et Kombinası Atıkları, Guanalar)
  6. Ticari Organik Gübreler

3. Organik Gübre Kullanımının Yararları

1.Organik gübre bitkide hücre bölünmesini arttırarak, bitkinin büyüme hızını arttır. bitki daha erken ürün verir.
2. Tabi gübreleme ile toprağın gözenekli yapısını ve su tutma kapasitesini artar, bitki ve toprağın kuraklığa karşı direnci artar.
3. Toprak yüzeyinde lifli yoğun bir yapı meydana getirerek, suyu toprak yüzeyinden bağımsızca akmasına ve buharlaşmasına engel olur bu sayede bitki suya daha az gereksinim duyar.
4. Erozyon tehlikesine daha dirençli bir toprak oluşur.
5. Bitki zararlı haşere ve böceklere karşı direnç kazanır.
6. Organik gübrenin içinde bulunan toprak için gerekli mineraller sayesinde de toprağı verimli hale getirir.
7. Toprağın hava ve su geçirgenliğini arttırır, furda yapılı bir hale getirir.
8. Organik gübre toprağın rengini koyulaştırır, bu sayede toprak daha fazla güneş ışığını emer.
9. Azot , Fosfor ve Potasyum gibi makro besin elementlerini dengeli olarak içerir.
10. Toprağa verilen azot miktarının bitkiye dengeli bir biçimde dağıtır.
11. Toprak bakteriyolojik olarak zenginleştirir.
12. Suyun eritemediği kireci eritir ve eritme sonucu çıkan karbondioksiti fotosentezde kullanılır.(kükürt takviyeli organik gübreler için geçerlidir)
13. Toprakta bulunan demiri bitkinin alabileceği şekle dönüştürür.