Seracılık

Örtü Altı Hıyar Yetiştiriciliğinde Budama

Menü

Giriş

Örtü altı hıyar yetiştiriciliğinde  çeşidin özelliğine göre  iki farklı  budama şekli uygulanmaktadır.  Bunlardan birisi Multi Verimli Hıyar Çeşitlerinin Budanması, Bir diğeri de Mono Verimli Hıyar Çeşitlerinin Budanmasıdır.

Her iki  budama şeklinde de  topraktan itibaren bitkinin  ilk 30-35 cm’lik kısmındaki oluşan   koltuk sürgünleri alınır.  Bunun yanında ilk 30-35 cm’lik kısmındaki oluşan  çiçekler varsa bunlarda alınmalıdır.  Bu dönemde gvdenin  ilk 30 cm’lik kısmında  bitkinin meyve vermesine müsaade edilmeyerek, alınan besin elementlerinin sadece bitkinin gelişmesi için harcamasını sağlamak gerekir.

1. Multi Verimli Hıyar Çeşitlerinin Budanması

Multi verimli hıyar çeşidi ile çalışılması durumunda  tüm koltuk sürgünleri alınır., hiç koltuk sürgünü bırakılmaz. Yani yetiştirme sezonu boyunca bitkide oluşan tüm yaprak koltukları koparılırken ana gövdede de oluşan çiçeklere dokunulmamalıdır. Multi verimli çeşitlerde de istediğimiz zaman ana gövdenin büyümesini durdurabiliriz.
Belli bir süre sonra her iki çeşitte de  alttaki sararan yapraklar ve aşırı büyüyen yaprakların  besin maddesi tüketmesini engellemek amacıyla alınması icabetmektedir.

Multi Verimli Hıyar Çeşitlerinin Budanması

Multi Verimli Hıyar Çeşitleri

Multi Verimli Hıyar Çeşitleri

2. Mono Verimli Hıyar Çeşitlerinin Budanması

Mono verimli çeşitlerde bitkinin koltuk sürgünleri 2. veya 3. boğumdaki  yaprak koltuğundan budanır. Hıyar bitkisi 6. boğuma varınca   tepe vurup büyümeyi durdurulacağı gibi tek sezon hıyar  yetiştiriciliğinde 6 ay boyunca bitkinin serbest büyümesine izin verilebilir.

Başlangıçta 30-50 cm ye kadar olan kısımdaki çiçek ve yan sürgünler koparılır. Ancak gövdedeki yapraklara dokunulmaz. Daha sonra koltuktan çıkan sürgünlerde 1 meyve 1 yaprak bırakılarak budanır. Şayet kuvvetli bir gelişme söz konusu ise koltuk sürgünleri 2 meyve 1 yaprak bırakılarak budanabilir.  Hıyar bitkisi üstteki teli geçtiğinde tepe koparma yapılarak 2 yan dalın gelişmesi sağlanır. Askı teline sarılan sülüklerin dışında kalanlar besin kaybına neden olduğundan temizlenir.

Mono Verimli Hıyar Çeşitlerinin Budanması

3. Örtüaltı Hıyar Yetiştiriciliğinde  Diğer  Budama Şekilleri

3.1. hıyarda  Askıya Alma ve Yaprak Budaması

Çapalama işleminden sonra serada bitkiler  ipe alınır. Hıyar bitkileri boylandıkca  iplere saat yönünün tersine sardırılarak  bitki ip boyunca büyütülür. Hıyarlar 10-15 cm. boylanınca   sera ipi ile bitki dip kısmından ileride bitkiyi boğmayacak şekilde genişçe olmak şartıyla bir düğüm atılır ve seranın üst kısmında yer alan   tele bağlanarak yapılır.

SERA HIYARINDA ASKIYA ALMA

Bitkinin daha iyi ışıklanma ve havalandırmasını sağlamak için görevini bitirmiş yaşlı ve hastalıklı yapraklarla, alt yan dal ve yapraklar temizlenir. Bitki verimden düştüğünde ve meyve kalitesi bozulduğunda uygulanır..Sararan  yapraklar ile gövde üzerindeki yaprakların yarısı ,üzerinde dişi çiçek ve meyve bulunmayan sürgünler alınır. Bu budama gençleştirme budaması  olarakta tanımlanır.

3.2. Hıyarda Sürgün (Koltuk) Budaması

Bitki boyu 30 cm. oluncaya kadar oluşan  meyvelerin ve koltukların tamamı kesilmelidir. Bu dönemde bitkinin meyve vermesine müsaade edilmeyerek, alınan besin elementlerinin sadece bitkinin gelişmesi için harcamasını sağlamak gerekir.Üzerinde meyve kalmamış yan dallar 1-2 sağlam göz üzerinden budanarak. yeni verimli dalların meydana gelmesi sağlanır.

3.3. Hıyarda Uç Alma

İpe sardırılarak üst  tele ulaşan hıyar  bitkinin büyüme (uç)  noktası telden sonra 1-2 yaprak bırakılarak alınır.

Sera Hıyarında Uç Alma
3.4. Serada Hıyarda Sülük Alma

Hereğe veya askı  ipine dolanmayı  gerçekleştiren  sülüklerin dışındakiler alınabilir. Ürün verimine herhangi bir etkisi yoktur.

5.3.5. Erkek ve Dişi Çiçeklerin ve Kalitesiz Meyvelerin Toplanması

Topraktan itibaren bir karış mesafedeki çiçekler koparılmalıdır. Çeşitli nedenlerle şekilsiz ve kalitesiz büyüyen meyveler küçükken koparılır

Comment here