RÜYADA DOMATES GÖRMEK

tarafından
150
RÜYADA DOMATES GÖRMEK

RÜYADA DOMATES GÖRMEK

1.Rüyada domates görmek,

2. Rüyada kırmızı domates görmek,

3. Rüyada domates tarlası görmek,

4. Rüyada yeşil domates görmek,

5. Rüyada domates yemek, rüyaları ile ve domatesle ilgili diğer rüyaların  yorumları ve tabirleri aşağıda ayrı ayrı başlıklar halinde verilmiştir.

DOMATES RÜYASI TABİRLERİ

1. RÜYADA DOMATES GÖRMEK

Rüyada domates görmek umumiyetle hayra yorulur. Domates bereket, talih ve kısmet anlamlarına gelir. Bu rüyayı görenin huzura kavuşacağına, bolluk ve bereket içinde bir yaşam sürdüreceğine işaret eder. Yine rüyada görülen domates, mal ve hizmete ve helal kısmete yorumlanır. Bekâr bir kimsenin rüyasında domates görmesi yakın zamanda evlenmesine yorulur. Bir diğer tabire göre rüyada domates görmek, ele geçecek paraya yorulur. Rüya sahibi domatesi zamanında görüyorsa bu onun için kısmete, güzel şansa işarettir. Domatesin görmenin ayrıca bereket getirdiği rivayet edilir.

2. RÜYADA KIRMIZI DOMATES GÖRMEK

Rüyada Kırmızı Domates, ziynet gibi değerli eşyaları ifade eder. Rüyasında kırmızı ve dolgun iyi bir domates gören kişinin işlerinin açılacağına işaret ettiği gibi eline yüklü miktar para geçeceğini de belirtir.

Ayrıca kırmızı domates rüyası, rüya sahibi için gönül kapılarının açılacağını ve kısmetli gelişmeler yaşanacağını ifade eder.

3. RÜYADA DOMATES TARLASI GÖRMEK

Rüyada domates tarlasını görmenin yorumu,  ileride büyük bir servetin kazanılacağı anlamını taşır.

 Bu rüya sahibi için küçük bir yatırımla büyük kar elde edeceğini gösterir.

 Rüyayı gören kişinin zorluklar ve sıkıntılar görmeden para biriktireceğini ve hayırlı yollardan kazançlar elde edeceğine işaret eder. Rüyada domates bahçesi görülmesi murada ermeye işarettir.

4.RÜYADA YEŞİL DOMATES GÖRMEK

Rüyada yeşil domates görmenin yorumu iyi bir kazanca işaret edeceği şeklindedir.  Yeşil domates rüyası kişinin yapacağı iyilikler üzerinden sevap kazanacağı ve pek çok kişinin hayatına önemli etki edeceğini de gösterir.

5. RÜYADA DOMATES YEMEK

Kişinin kısmetinin açılacağına işaret eden rüya yorumlarından biri de “Rüyada Domates Yemektir”.

Bu rüya sahibi için kısmet ve talihinin bol ve bereketli olacağı şeklinde de yorumlanır.

6. RÜYADA DOMATES ALMAK

İçinde bulunduğu yılın bereketine ve bolluğuna, feyzine yorumlanır. Rüyada bir satıcıdan domates satın alınması rüya sahibi için kendisi ve ailesini sevindirecek ve mutlu edecek bir kısım haberlere delalet eder.

 Alınan domateslerin bir kısmının çürümesi iyi değildir, haram mala işarettir. Elinden mal ve nimetin bazılarının gideceğine işaret edebilir.

 Elini havaya kaldırıp domates almak, mal-mülk ve nimete sahip olmaya işarettir. Aldığı domateslerin tam olarak yetişmiş, olgunlaşmış ve kırmızı olması, vücudun sıhhatine de yorumlanır. Domates arazisinden (tarla)  domates almak selâmete ve sağlığa ulaşmayı, hastalıktan şifaya ermeyi işaret eder.

Rüyada Domates Satın Almak

Rüyada domates satın alınması, hali hazırdaki yaşam biçiminden hoşnut olunmadığını gösterir. Bundan dolayı olsa gerek bu rüya hayata farklı pencerelerden bakmayı ve bazı açılardan hayatı değiştirmeyi akla getirir.

Rüyada domates satın almak, çok güçlü ama aynı zamanda rahatlatıcı bir ileti. Bu beklenmedik kaybedilme konusundaki yıkıcı üzüntüyü ve bu kişisel hüzünlü olaydan sonra teselli ve rahatlık vaadi vaat ediyor.

7. RÜYADA DOMATES DOĞRADIĞINI GÖRMEK

Rüyada domates doğrama işini görmek kişi için hayırlı ve iyi olaylara namzettir. Beklenmedik, müjdeli haber demektir. Bu rüyanın ikinci tabiri de kişinin sıkıntıya gireceği, üzüleceği şeklinde yorumlanmasıdır.

8. RÜYADA DOMATES PİŞİRDİĞİNİ GÖRMEK

Rüyada pişmiş veya çiğ domates görülmesi rüyayı gören kişinin üçkağıtçı biri olduğuna tabir edilir. Kazancını hileli yollardan elde ettiğine yorumlanır. Bir başka yorumda ise rüyada pişmiş domates görülmesi Rüyacının olgun, ahlaklı ve sevilen biri olduğuna rivayet olunmaktadır. Başka bir rivayete göre rüyada domates pişirilmesi kişinin birikim yaptığını ya da birikim yapacağı anlamını taşır. Bu rüyayı görene bozuk paralar geleceği yorumu da bu rüya için yapılan yorumlardan biridir.

9. RÜYADA DOMATES AĞACI GÖRMEK     

Rüyasında domates ağacı rüyasını gören için etrafında günaha bulaşacak insanın bulunmadığına, akrabalarla ilişkilerinin üst seviyede gerçekleştirmiş olduğuna ve bu akraba bağı ile neticede bol kazançlar sağlayıp, eli bollaşmaya işaret eder. Bu rüya aynı zamanda dost veya akraba ile sırdaş olmak anlamına da gelmektedir.

10. RÜYASINDA DOMATES YEMEK

Rüyasında domates yediğini gören kadın ise kadın için bolluğa ve yardım sever kişiliğine tevil edilir. Ayrıca bu rüyanın yorumu o dur ki varsa bir hastalığın düzeleceğine, yoksa sağlıklı bir yaşam süreceğine, kolay yoldan kazanılan zenginliğe ve güzel işlerle uğraşmaya delalet eder. Olumsuz yorumu ise, ticari anlamda bir sıkıntıyı, yalancı bir tanıdığı işaret eder.

11. RÜYADA DOMATES BULMAK

Bir kişinin rüyasında domates bulmasının yorumu; kişi için maddi sıkıntılardan kurtulacağına ve bir şekilde girdiği günahların telafisini yapacağına veya daha fazla sevap elde edeceği işlerle uğraşacağına işarettir.

Diğer yorumları da şöyledir:

1. Beklediği haberin geleceği, kendisine sıkıntı veren bir tanıdığından yakasını kurtaracağı anlamlarını da taşır. 2. Rüya sahibinin kaybettiği mal veya nakiti geri elde edecek işler yapacağı ve bu işlerden de faydalar sağlayacağı anlamını da taşır.

12. RÜYASINDA DOMATES ÇORBASI İÇMEK

Bu rüya sağlık habercisi bir rüyadır. Hastalıklardan tamamen kurtulmaya, hastalığın şifa bularak iyileşeceğine veya kolay kolay hasta olunmayacağına yorumlanır.

Ailecek huzurun artacağına işarettir. İş hayatında bereketli ve çok kazançlar elde olunacağına iyi makama yükselmeye tevil edilir.

13. RÜYADA DOMATES ÇEKİRDEĞİ YEMEK

Kişinin verdiği sözü veya ettiği yeminini tutması, kolay yoldan elde edilmiş zenginliğe, maddi sıkıntı veren ve bundan dolayı mutsuz olmasına neden olan kişiden kurtulmaya tabir edilir.

Bazı yorumcular ise, meşakkat sonrasında gelen huzura ve özlemini çektiği şeye kavuşmaya yorumlamışlardır.

DİĞER DOMATES RÜYASI TABİRLERİ

1. RÜYADA DOMATES FİDELEDİĞİNİ GÖRMEK

Bu rüyanın müspet manada yorumu,   hayırlı bir evlada, helal yollardan rızık elde etmeye, çok olmasa da mallarda ziyadeleşmeye işaret eder. Bunun dışında sağlıklı ve uzun geçecek bir ömre işaret eder. Bu rüya vicdandan rahatsızlık verecek olan haksız yere kazanç sağlamaya da tabir edilmektedir.

2. HAMİLEYKEN RÜYADA DOMATES GÖRMEK

Bu rüya çoğu rüya yorumcuları tarafından rüya sahibinin doğacak çocuğunun bahtının ve kaderinin açık olacağı, helalinden mal, mülk veya para kazanacağı şeklinde tabir edilmiştir.  Bazı tabircilere göre ise bu rüya, doğacak olan güzel, vefa sahib bir kız evladına işaret eder.

3. RÜYADA DOMATES DOĞRADIĞINI GÖRMEK

Domates doğrama rüyası kişi için kabiliyet, el becerisi ve el marifetleri ile ilgili bir rüya olarak ifade edilir. Rüyasında domates doğradığını gören kişinin ve kabiliyetlerini en verimli biçimde kullanacağını anlatan bir rüyadır. Bu rüya sahibi

Çevresindeki olup biten olaylara karşı en üst seviyede bir şuur oluşturabilir. Çevredeki gelişen olaylara ve gelişmelere karşı daha detaylı bakabilir ve pratik çözümler bulabilir.

Rüyada domates doğrama, aynı zamanda iş ve meslek  yaşamında kişiyi öne çıkaracak fırsatlar sunacağını belirtir. Bu rüya size profesyonel yaşantınızda yepyeni sayfalar açabilir, hayatınıza yenilikçi yönlerinizi katmanızı sağlayabilme fırsatı verebilir manasındadır.

Rüyasında  domates doğradığını gören kişinin  rüyasının bir tabiride sosyal hayatındaki büyük problemlerin kolay bir şekilde çözüleceğini belirtmesidir.

Rüyada mutfakta domates doğrama rüyasıkısa bir süre sonra hayatınızda çok önemli gelişmeler kaydeceğinizi betimler. Bu rüya   rüya sahibinin kendisine değer veren insanlarla bir araya sık sık geleceğini ifade eder. Rüyada mutfakta domates doğrama anlatısı, kendinizi çevrenizden soyutlayarak aile halkına vereceğinizi ifade eden bir rüya yorumudur.

Bir kişinin rüyasında domates sapı doğradığını görmesi çevresindeki insanların kendisine  karşı daha hassas bir halet-i ruhiye içerisinde olacaklarını işaret eder.

4. RÜYADA DOMATES EKTİĞİNİ GÖRMEK

Kişinin rüyada domates ektiğini görmesi kişi için maddi anlamda iyileşmelere tabir edilir.

 Yeni iş olanaklarına kavuşacağına ve bu işler ile iyi gelirler elde edeceğine tabirdir. Bu rüya muhatabının kazançlarını yeniden yatırım ve iş alanında değerlendireceğine ve kazancının daha da büyüyeceği yönünde yorumlanır.

Domates ektiğini rüyada görmenin diğer bir yorumu da rüya sahibinin iş hayatında iyi maaşı olacağına ve bu maaş ile daha rahat bir yaşam süreceğine delalet ettiği şeklindedir.

Rüyada, domates ektiğini görmek  iş hayatındaki gelişmelere v e iş değişikliğine  tabir edilmektedir. Genel anlamı ile rüyada domates ekmek toplamak tabiri de iyiye yorulmaktadır. Rüyada domates ekmek ve  toplamak rütası  kişinin öğrenci olması halinde bu öğrencinin  büyük mevkilere gelecek biri olacağına delalet edilir.  Fide ektiğini  görmek rüyası farklı bir tabire göre ise kişinin zeki bir kadın ile tanışıp yuva kuracağına delalet olur.