Sebze

Salata ve Marullarda Göbek) ve Baş Oluşumu Nasıldır?

GİRİŞ

Salata ve marulların  sebze olarak değerlendirilen kısmı yapraklarıdır. Salata ve marul  yaprakları büyüme ve gelişme döneminde farklı şekiller oluşturur. Bazı salata çeşitleri, sürgünün ucuna doğru yaprakların açılmasının kısıtlanması ile baş bağlarlar. Bazılarında ise baş meydana gelmez, bir rozet veya demet teşkil eder. Marul ve salataların (Lactuca sativa) türünün bir  üyesi (grubu) olan  latince ismi (L. Sativa var. Capitata)’nın oluşturduğu şekle BAŞ ; Marul olarak isimlendirilen ve romen tipi olarakta bilinen  Lactuva sativa var. longifolia) nın oluşturduğu şekle GÖBEK  isimleri verilmektedir.

1.Salata ve Marullarda Göbek) ve Baş Oluşumu Nasıldır?

1. Marul Grubunda Baş (Göbek) Oluşumu

Baş, kendini çevreleyen dış yapraklar içine gömülü olabileceği gibi (Marullar) yaprakların üstünde dışarıda da (Salatalar)olabilir.  Burada marullar lahana sebzesine benzer şekilde, sürgün ucuna doğru yaprakların açılmasının kısıtlanması ile baş bağlar. Marullarda oluşan baş şekli göbek olarak tanımlanmaktadır. Salatalardaki baş olarak ifade edilmektedir. Marullarda göbek, 5-6 dış yapraktan sonra gelişen yaprakların bitkinin büyüme konisinde uzun ve elips formunda bir göbek oluşturması şeklinde ortaya çıkar. 40-45 adet yaprak bir araya gelerek esas tüketilen kısım olan marul göbeğini oluşturmaktadırlar.

Baş göbek oluşturan marul

2.Salata Grubunda Baş Oluşumu

Salata grubunda ise lahana bitkilerinde olduğu gibi 5-6 dış yapraktan sonra gelişen 25-35 adet yaprak birbiri üzerine sarılarak bitkinin sürgün ucunda baş oluşturmaktadır. Bu salata başlarının formları yuvarlak, basık yuvarlak veya elips şeklinde olabilmektedir. Ayrıca oluşan bu başlar lahana başları kadar sıkı olmamakla birlikte sıkı veya gevşek yapılı özellikte olabilmektedir. Piyasada çiftçiler ve müşteriler tarafından sıkı başlı olan çeşitler tercih edilmektedir.

Baş ve göbek bağlayan salata veya marullarda dış yaprak rengi daha koyu iç yapraklar açık renklidir.  İç yapraklarda rengin beyaza kadar açıldığı da olmaktadır. Yaprak gevrekliliği de iç yapraklarda daha çıtır hale gelmektedir.

Baş Oluşturan Salatalar

3. Baş ve Göbek Oluşturan Salata ve Marulların Bazı Özellikleri

Comment here