Sebze

Sarımsak Bitkisinin Kısımlarından Sarımsak Başı (Soğanı ) İle İlgili Detaylı Bilgiler Nelerdir?

MENÜ

GİRİŞ

Sarımsak, kendisine ait tadı için yetiştirilen ve soğan da denilen sarımsak başını üreten bir bitkidir. Sarımsak başı, bitkinin en çok kullanılan kısmıdır. Sarımsak başı diş adı verilen çok sayıda müstakil etli bölümden oluşur. Bu yazıda Sarımsak Başının özellikleri, şekli, başı oluşturan dişlerin dizilişleri ve baş oluşumu ve kalitesini etkileyen etmenlere yer verilecektir.

Sarımsak Başının Özellikleri

Bir sarımsak bitkisinin baş ağırlığı 10-50 gram arasında olmaktadır. Ancak istenen baş iriliği 20-25 gr ve 10-15 dişten oluşan sarımsaklardır. 10 gramın altındaki başlar tüketim için uygun görülmezken sanayi için kullanımda iri başlar tercih edilmektedir.  Her bir sarımsak başının çapı 5- 7 cm arasında değişebilir ve bir sarımsak başı 1- 20 arası sayıda  dişten oluşur.  Her bir diş yaklaşık 1-3 gram ağırlığındadır.

Sarımsak Başının Şekli

Sarımsakların baş şekli basık yuvarlak, yuvarlak, uzun yuvarlak biçiminde olabilmektedir.

 Sarımsak Başında Dişlerin Diziliş Şekileri Nasıldır?

Tek bir dişten veya dişlere ayrılmayan tek bir baştan oluşan türleri haricinde, sarımsak başlarında  dişler; ortada yer alan sertçe bir sapın etrafında dıştan içe doğru konumlanış  biçimleri farklılıklar gösterecek şekilde dizilmişlerdir.

 Sarımsak kabuk özellikleri nedir?

Hem dişlerin hem de sarımsak başına giydirilen ince kâğıt gibi örtü kabuğunun yüzeyi (sarımsak baş ve dişlerinin kılıfı) beyaz, kirli beyaz veya pembe / mor renkte olabilmektedir.  Kabuk sayısı ise 1-6 adet arasında değişiklik göstermektedir.  Tüketim için kabuk sayısının 5 adet olması tercih edilirken sanayide kabuk sayısının az olması istenir.

Sarımsakta baş oluşumunu ve kalitesini etkileyen unsurlar nelerdir?

1. Fazla ağır ve su tutan topraklarda başlar güzel oluşmaz. %5 humuslu, kumlu-tınlı topraklarda sarımsak başları iyi yetişir. Sarımsak çok kuru topraklarda iyi baş bağlayamaz. Başlar küçük ve cılız kalır.

2. Sarımsak yetiştiriciliğinde çiçeklenme ve çiçeklenmeye yönelme baş oluşumunu geciktirir. Kötü kaliteli baş oluşmasına neden olur.

3. Tek baş oluşumu yetiştiricilikte istenmeyen bir durumdur. Çoğaltmada kullanılacak sarımsakların depolama sıcaklığı ve ekim zamanı tek baş oluşumunu etkilemektedir.  Sarımsakların depolama sıcaklığı 0- 10 derece olmalıdır. Bunun yanında yetiştiricilikte kullanılacak sarımsakların depolama sıcaklığı 10 derecenin altında veya 18-20 derece santigratta olmalıdır şeklinde bilgilerde mevcuttur. Bazı hassas çeşitlerde sarımsakların çimlenebilmesi ve  kaliteli baş büyümesi için uygun bir depolama sayesinde uyku halinin aşılması gerekir.

 

 

 

Comment here