Sebze Fidelerinin Olgunlaştırılması (Pişkinleştirilmesi) Nedir?

tarafından
23
Sebze Fidelerinin Olgunlaştırılması (Pişkinleştirilmesi) Nedir?

Menü

1. Fide olgunlaştırılması (Pişkinleştirme) nedir?

2. Fide olgunlaştırılmasının (Pişkinleştirme) Amacı Nedir?

3. Pişkinleştirme nasıl yapılır?

Giriş

Fideler yetiştirilme yerlerinde ne kadar dikkat edilirse edilsin normale nazaran daha narin yapılıdırlar. Fidelerin esas yerlerine dikiminde çok az hasarla veya hiç hasar olmadan güvenli bir şekilde tutmalarını gerçekleştirmek için Fide olgunlaştırılması (Pişkinleştirme) işlemine gerek bulunmaktadır. Bu yazıda kısaca fide olgunlaştırılması (=Pişkinleştirme) üzerinde durulacaktır.

1. Fide Olgunlaştırılması (Pişkinleştirme) nedir?

Fidelerin sera veya tünellerden alınmadan önce dış koşullara alıştırılmaları gerekir. Bu alıştırma işlemine fide olgunlaştırılması (=Pişkinleştirme) denir.

2. Fide Olgunlaştırılmasının (Pişkinleştirme) Amacı Nedir?

Gelişmeyi kontrol altına almak, Gövde ve yaprakta kütiküla ve mum tabakasının oluşumunu sağlayarak bitkiyi dayanıklı hale getirmek,  Bitkideki kuru madde miktarını artırmak,  Şaşırtma şokunu azaltmak için yapılır.

3. Fide Olgunlaştırılması (Pişkinleştirme)  Nasıl Yapılır?

Fidelerin fazla sarsılmadan ve dış koşullara kolayca uyum sağlayabilmeleri amacıyla dikimden 7-10 gün önceden başlayarak üstleri örtülmez, güneşe ve açık havaya alıştırılır,  suları daha kısıtlı verilerek fidenin  pişkinleşmesi sağlanır. Bu işlemleri maddeler halinde sıralarsak aşağıdaki uygulamalar yerine getirilir.

1. Fideler tarlaya dikilmeden 10 gün önce başlamak üzere kademeli olarak  havalandırılmalı.

2. Havalandırılma  her gün biraz artırılarak dış şartlara uyumu geliştirilir.

3. Dikime 2-3 gün kala fidelik gece-gündüz açık kalabilir.

4. Büyük işletmelerde fide olgunlaştırma; havalandırma süresini artırma, Ortam sıcaklığını düşürme, Suyu azaltma, Büyümeyi düzenleyici uygulama (CCC ve Pacroputrazol) işlemlerinin yerine getirilmesi ile yapılır.