SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FİDE DİKİM

tarafından
183
SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FİDE DİKİM

SEBZE FİDELERNİN TARLAYA DİKİMİ

Sebzelerin Dikiminde Sıra Üzeri Ve Sıra Arası Mesafe Nedir?

Sebze fideleri düz tarlaya , masuralara veya yastıklara dikilebilir.

Sebze fideleri yerlerine belli aralık ve mesafelere uyularak dikilirler. Sebzelerin dikiminde sıralar arasındaki uzaklığa “SIRA ARASI” (SA)  ve bitkilerin sıra üzerindeki birbirinden olan uzaklığına “SIRA ÜZERİ” (SÜ) mesafe ismi verilmektedir.

Sebze Fidelerinin Dikim Büyüklüğü Nedir?

Domates fideleri 4-6 gerçek yapraklı olduğunda fideler zaman geçirmeden yerlerine dikilmelidir.

Sebze fidelerinin Dikime Gelme Süreleri Nelerdir?

  • Uygun şartlarda ortalama, kavun, hıyar 3-4 haftada,
  • Domates 5-8 haftada,
  • Biber, Patlıcan 6-8 haftada dikilecek hale gelir.

Sebze Fidelerine Dikim Öncesi Bandırma İlaçlaması Yapılır mı?

 Bandırma Yöntemi: Cekudazm+ Bravo-P + Confidor + Toniplant (60+150+40+60) g/100L  su karışımına bandırılarak  dikilir.  Fidelerin dikiminde eldiven kullanılır.

Ayrıca dikimden önce fidelerin 5-25-0 formülasyonuna %0.2 oranında  bandırılması kök gelişmesini teşvik bakımından iyi bir pratiktir.

Dikim Öncesi Fidelerin Sulanması

Fidelerin köklerinin zedelenmeden çıkarılması için sökümden önce sulanması gerekmektedir.

Sebze Fidelerinin Dikim Derinliği Ne Olmalıdır?

Fideler kök bölgesi seviyesine kadar toprağa dikilmelidir. Derin dikimler birçok hastalığın daha ilk dikimde bitkilere zarar vermesine neden olmaktadır.

Fidelere Dikim Sonrası Cansuyu Verilir.

Sebze fidesi dikilecek ortam dikimden önce nemli olmalı dikimi müteakip bol can suyu verilmelidir.

Dikim Sıklığı Ne Olmalıdır?

Dikim sıklığını yani sıra arlık ve mesafelerini  önceden hesap ediniz. Sık dikimlerden veya çok seyrek dikimlerden kaçınmak gerekir. Koşullara göre  göre çift veya  sıralı dikimleriden biri tercih edilir.

Sebze Fideleri Topraklı Dikilir Mi?

Viyollere tek tohum atılmış olanlarda ise viyolden fideler toprağı ile çıkarılarak dikimleri yapılır.

Biber gibi tohumlara çift tohum atılabilen sebzelerde viyollerden çıkarılan çift bitkiler birbirinden ayırıldıktan sonra diklirler.

TOPRAKSIZ DİKİLEBİLEN FİDELER NELERDİR

Biber fideleri domates ve patlıcan fideleri kadar hassas olmadıklarından, topraksız olarak da dikilebilirler.

FİDE DİKİMİ NASIL YAPILIR?

Fideler çapa ile açılan yeterli büyüklükteki çukura yerleştirilir ve çukurun boş kısımları toprakla doldurularak hafifçe bastırılır. Dikimden hemen sonra can suyu verilmelidir.

SERADA SEBZE FİDESİ DİKİMİ NASIL YAPILIR?

Serada dikim için toprak sürülür. Taban gübreleri verilir ve ikinci sınıf toprak işleme aletleri ile toprak düzeltilir ve son kez sulama yapılır.

Toprak tava geldiğinde masura, yastık veya düze dikim şekline göre dikim yerleri hazırlanır.

Dikim tek sıralı veya çift sıralı yetiştiricilik şekillerine göre ve bitki çeşidi dikkate alınarak istenilen sıra üzeri ve sıra arsı mesafelerde kuzey-güney istikametinde yapılır. Soğuk mevsimlerde veya serin yerlerde yayla seracılığında dikimden 2-3 gün önce dikim çukurları açılıp çukurların ısınması temin edilmelidir.

Dikim sırtlar üzerine yapıldığında toprağın daha iyi ısınması temin edilir. Dikim zamanı toprak ısısının 10-15 cm derinlikte 14 derecenin altında olmaması gerekir.

Hazırlanan fide çukurlarına fideler toprakları dağıtılmadan yerleştirilir ve etrafında 30-35 cm çapında çanak oluşturulacak şekilde toprakla doldurulur. Dikimden bir hafta sonra fidelerin çapalanması gerekir.

SEBZE FİDE DİKİMİNDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR NELERDİR?

İster kendi fidemizi kendimiz yetiştirelim istersek hazır fide kullanalım Fideleri yerlerine dikmeden önce aşağıdaki hususların özenle yerine getirilmesi gerekmektedir.

DİKKAT EDİLECEK KONULAR (BİR)

 

DİKKAT EDİLECEK KONULAR (İKİ)

Dikim zamanını belirleyiniz. Sebze fidelerini serin ve rüzgârın olmadığı saatlerde dikmeye özen gösteriniz.

DİKKAT EDİLECEK KONULAR (ÜÇ)

DİKKAT EDİLECEK KONULAR (DÖRT)

Fideleri dikim esnasında ana gövdenin hemen üstünden yapraklarından tutarak dikim gerçekleştirilir.  Dikim sırasında kesinlikle boğaz doldurma işlemi yapılmamalıdır.

DİKKAT EDİLECEK KONULAR (BEŞ)

FİDE DİKİM YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Tek sıralı Ekim-Dikim

Çift sıralı Ekim-Dikim

Ocak Usulü Ekim

Çoklu (Karışık) Ekim-Dikim

1.Tek sıra Dikim Yöntemi

2.Çift sıra Dikim Yöntemi

3. Karık Usulü Sebze Dikim Yöntemi

DİKİLEN FİDELERİN BAKIMI

 Sebze Fide Gübrelemesi

  • Nitroplus 9+B tohum ekiminden veya fidelerin şaşırtılmasından hemen önce  3lt damlama  ile verilir.
  • Yaga Fidelere verilecek can suyu içerisine 2,5lt /da dozunda Nitroplus 9+B karıştırılarak fidelerin kök çukuruna verilir.
  • Fide şaşırtıldıktan hemen sonra dekara 2-3 LT POLY-N  (11-37-0 W / W ) en az  200 – 300 LT su ile can suyu ile birlikte verilmelidir.  Aynı zamanda 100 LT suya 500 -750 CC POLY-N ilave edilip fideler herhangi bir zirai mücadele ilacı ile ilaçlanmalıdır.
  • Doğrudan tohum ekimi ile yapılan üretimde, tohumlar çimlendikten sonra tohum  sıralarına ,100LT suya 500-750 CC POLY-N ilave edilerek 10 gün ara ile iki kez yapraktan gübreleme yapılmalıdır. POLY-N 1:5 oranında sulandırılarak, 0.5 LT 30 metrelik tohum   dikim sırasına da verilebilir.
  • Fideler zayıf ise 20.20.20 den 1g/L eritilerek uygulanır

SEBZE FİDELENİNDE  DİKİM  ÖNCE YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLAR NE OLMALIDR?

a.Sebze fidelerini dikmeden önce dikim yeri toprağının tam tavında olması ve en iyi şekilde işlenmiş, dikime hazır edilmiş olmalıdır.

b.Dikim yeri toprağı sera veya açık alan için su ve toprak tahlili yapılmış olmalıdır.

c. Sebze toprağının organik madde içeriği yüksek olmalıdır. Organik madde düşükse bu durum giderilmelidir.

d.Toprak hastalık ve zararlılar yönünden incelenmelidir. Bunlara karşı önlemler alınmalıdır.

e.Yabancı ot sorunu bulunuyorsa bunun giderilmesi kültürel ve gerekiyorsa kimyasal önlemlerin alınması gerekmektedir.

 

 

GİRİŞ

 

İster kendi fidemizi kendimiz yetiştirelim istersek hazır fide kullanalım Fideleri yerlerine dikmeden önce aşağıdaki hususların özenle yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu işlemleri; 1. Dikim Öncesi Yapılması Gerekenler, 2. Dikim Esnasında Yapılması Gerekenler şeklinde iki aşamada ifade edilebilmektedir.

SEBZECİLİKTE FİDELERİN ESAS YERLERİNE DİKİLMESİ

1.Dikim Öncesi Yapılması Gerekenler 

1.Sebze fidelerini dikmeden önce dikim yeri toprağının tam tavında olası ve en iyi şekilde işlenmiş, dikime hazır edilmiş olmalıdır.

2.Dikim yeri toprağı sera veya açık alan için su ve toprak tahlili yapılmış olmalıdır.

3.Sebze toprağının organik madde içeriği yüksek olmalıdır. Organik madde düşükse bu durum giderilmelidir.

4.Toprak hastalık ve zararlılar yönünden incelenmelidir. Bunlara karşı önlemler alınmalıdır.

5. Yabancı ot sorunu bulunuyorsa bunun giderilmesi kültürel ve gerekiyorsa kimyasal önlemlerin alınması gerekmektedir.

2. Dikim Esnasında Yapılması Gerekenler

1.Dikim yönünü kuzey-güney yönünde belirleyiniz. Bitkilerin gün ışığından en iyi faydalanabilmesi için kuzey-güney istikametindeki dikimleri tercih ediniz

2. Dikim zamanını belirleyiniz. Sebze fidelerini serin ve rüzgârın olmadığı saatlerde dikmeye özen gösteriniz.

3. Dikim sıklığını önceden hesap ediniz. Sık dikimlerden veya çok seyrek dikimlerden kaçınmak gerekir. Çift sıralı dikimleri tercih ediniz.

4.Fidelerin dikim derinliğini öğreniniz. Özellikle derin dikimden kaçınılması gerekir.

5.Fideleri dikim esnasında ana gövdenin hemen üstünden yapraklarından tutarak dikim gerçekleştirilir.

6.  Dikim sırasında kesinlikle boğaz doldurma işlemi yapılmamalıdır.

7.Dikim sonrası mutlaka can suyu verilmelidir.

8.Fideler 5-6 yapraklı devrelerinde dikilir.

9.Gövdeye toprak değdirilmemelidir.

10. Dikimden önce fideler sulanır

BAZI AÇIK TARLA SEBZELERİNDE EKİM-DİKİM MESAFELERİ
Cinsi Sıra Arası

(Cm)

Sıra Üzeri (Cm) Dekara

Bitki

Sayısı

Dekara

Gerekli Tohum

(Gr) (Fide İçin)

Gramdaki

Tohum

Adeti

Domates (yer)   140 40-50 1500 6-8 300
Domates (sırık)    80

100x50x50

50-60 2500 6-8 300
Domates (salçalık)    135 40-45 2000 6-8 300
Patlıcan 75-80 50-70 2500 7-10 180-340
Biber 50-70 35-40 4000 25-40 120-180
Hıyar 100 45 2200 75 30-50

Yer domatesi için sıra arası 140-150 cm, sıra üzeri ise 40-50 cm olmalıdır.

Salçalık domatesler için sıra arsı 135 cm, sıra üzeri 40 cm’dir.

Sırık domatesler için sıra arası 80 cm, sıra üzeri 50-60 cm olmalıdır. Ayrıca 75×50, 100×40, 100x35aralık ve mesafelerinde de çeşitlere göre dikim yapılabilir.