SebzeZiraat Okulu

SEBZE YETİŞTİRMEK İÇİN EN İDEAL TOPRAK HANGİSİDİR?

MENÜ

1. Toprakların Sınıflandırılması

2. En İdeal Sebze Toprağı

  1. Toprakların Sınıflandırılması

1.1 Kumlu topraklar

Kaba yapılı olup %85 den fazla kum içerirler. İçinde kil ve organik madde miktarı az olduğundan su tutma kapasiteleri düşüktür. Kumlu topraklar kuvarsın parçalanmasından meydana geldiği düşünülürse bileşimlerinde (P) ve (K)’nın olmadığı anlaşılır. Şayet granit gibi kayaların parçalanmasından oluşmuş ise zengin toprak sayılır.Bu toprakların iyi bir sebze toprağı olabilmesi içinde içinde % 5-10 oranında humus ve % 3-4 oranında kireç bulunmalıdır.Kumlu topraklara içinde kireç bulunan kompost iyi gelir. Kumlu Tınlı topraklara çürümüş ahır gübresi verilir.

 

Kumlu topraklarda soğan, sarımsak, havuç, patates, fasulye yetiştirilir.

1.2. Siltli topraklar: Bu topraklar %80 den fazla silt ve %12 den az kil içerirler. Su tutma kapasiteleri ve su içerikleri orta düzeydedir. Tınlı Killi topraklarda kireç oranı % 4’den ve humus % 10’dan aşağı ise kireç tozu serpmek ve humus vermek suretiyle iyileştirilir.

1.3. Killi topraklar: Yaklaşık olarak %40’dan fazla kil, % 45 kum ve %40 da mil ihtiva ederler. Ağır topraklar olup su tutma kapasiteleri yüksektir.

 2. En İdeal Sebze Toprağı

Sebzeler derin, geçirgen, su tutma kapasitesi iyi, humus ve besin maddelerince zengin tınlı toprakları severler. Sebze yetiştirmek için en ideal topraklar içerisinde eşit miktarda kum, kil ve silt içeren topraklar olup bu topraklara tınlı topraklar denir. Bu toprakların su tutma kapasiteleri, havalanması, gözenek yapıları, su ve hava dengesi bitki gelişmesi açısından en uygun durumdadır. 


 

Comment here