Seracılık

Serada Havalandırma

Havalandırmanın Amacı:

 • Yüksek sıcaklığı düşürmek
 • Havanın nemini değiştirmek
 • Sera içine karbondioksit gazının girmesini sağlamaktır.

-Soğuk ve yağışlı mevsimlerde insektisitlerden daha ziyade fungusutler kullanılmalıdır.

-Soğuk dönemlerde toprak sıcaklığı düşük olacaktır. Bu nedenle bitkilerin bitki besin elementlerinden faydalanması  kısıtlanmaktadır. Bunu da önlemek için soğuk dönemlerde yaprak gübrelemesine önem verilmelidir.

 

 

HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ:

 

 

 • Havalandırma sistemi bitkiler üzerinde bir hava esintisi oluşturmamalıdır. Hava hareketi bitkiler üzerindeki boşlukta olmalıdır. Bunun yanında bitkilerin olduğu bölümde de yeterli bir hava değişimi sağlanmalıdır.
 • Seraya giren temiz hava doğrudan bitkilere çarpmamalıdır.
 • Havalandırma yerleri ve sistemi sağlam olmalı, iyice kapanmalıdır.
 • Havalandırma yerleri ve sistemi rüzgardan etkilenmemelidir.

 

HAVA DEĞİŞİM SAYISI:

 

Bir saatte sera havasının kaç kez değişeceğinin bilinmesidir. Hava değişim sayısı 30 ila 40 arasında olmalıdır.

SERALARIN HAVALANDIRMA YERLERİ

 

 • Seraların havalandırması, seraların yanduvarları ve çatılarına yerleştirelen havalandırma açıklıkları ile yapılır.
 • Havalandırmada etkili olan pencereler çatı pencereleridir.
 • Yan duvara konulan pencere alanının çok olması bile havalandırmayı istenilen düzeye çıkarmaz.

 

DOĞAL HAVALANDIRMA:

 

Doğal havalandırmada hava değişim hızında etkili olan etmenler sera içindeki ve dışındaki havanın sıcaklık dereceleri arasındaki fark ile yanlardaki hava giriş ve çatıdaki hava çıkış pencereleri arasındaki yükseklik farkıdır. Ayrıca seradaki havanın nemi ve sera dışındaki havanın esintisi de doğal havalandırmada etkilidir.

 

 

         

 

 

DOĞAL HAVALANDIRMA AÇIKLIK ALANI:

 

Serada iyi bir havalandırma için sera havasının bir saatte 50 defa değişmesi gereklidir. Örnek olarak Genişliği 16.5 Metre, Uzunluğu 60 Metre yüksekliği 2.2 Metre ve çatı yüksekliği 5,9 metre olan bir sera da havalandırma alanının hesabını yapalım.

 

a=16.5 m

b=60 m

h=2.2 m

Çatı h=5.9 m, bu seranın hacmi 3960m3’dür.

 

-Bir saatte 3960×50=198.000 m3 hava değişecektir.

-Bu da bir saniyede 198.000/3600=55 m3 saniyedir.

Serada hava hareketinin 1-4 saniye olması istenir. İstenen hava hacmi 55m3 saniye istenen en düşük hava hızına bölünürse bu da 1m/sn pencere alanı bulunur. 55 m3 /sn/1m/sn=55 m2 pencere alanıdır.

 

Bu pencere alanı 2 ile çarpılır toplam sera havalandırma alanı 55×2=110 m2 olarak bulunur.

 

Ayrıca doğal havalandırma için gerekli pencere alanı pratik olarak sera taban alanının %16 ila 25’ kadar alınabilir.

 

MEKANİKSEL HAVALANDIRMA:

 

 • Üfleç( vantilatör)
 • Emmeç (aspiratör) yardımı ile olur.

 

CAM SERALARDA HAVALANDIRMA YERLERİ

 

Cam seralarda havalandırma yerleri;

-Seranın yanlarında

-Ön ve arka cephelerinde

-Kalkanlarda  tek tek elle açılan pencereler veya bant halinde açılan pencereler şeklinde bulunur.

-Tek tek açılan pencerelerin ölçüleri 1×1, 1×1.65, 1.5×1.1 metre olabilmektedir.

-Pencereler yandan menteşeli veya üstten menteşeli olabilir. Kelebek tipi açılan pencerelerde vardır. Çatı pencere ebadı ise 0.5×0.7 metredir.

-Bant halindeki pencerelerin yüksekliği ise 1.2 metredir. Uzunluğu sera boyundadır. 40-50 metreden sonra bölünür.

 

 

 

 

PLASTİK SERALARDA HAVALANDIRMA YERLERİ:

 • Çatı
 • Cephe
 • Kalkan
 • Yanlarda bulunur.

 

Plastik seralarda yanlarda kullanılan havalandırma sistemleri;

1-Boruya kıvırarak açma

2-Perde şeklinde havalandırma

3-Yan örtünün alttan yukarı doğru toplanmasıdır.

4-Blok sayısı 3-4 den fazla olan plastik seralarda yanlarda olduğu gibi cephelerde de havalandırma perdeleri bilinir.

 

ZORUNLU HAVALANDIRMADA KULLANILACAK ASPİRATÖRÜN BÜYÜKLÜK TESPİSİ:

 

Serada iyi bir havalandırma için saatte 50 defa hava değişimi istenir. Bir saniyede 55 m3 hava değişimi gerektiren bir serada aspiratör alanının büyüklüğü doğal havalandırma açıklık alanından 10-15 kat daha azdır. 55 m2 doğal havalandırma alanı olan bir serada 5.5 m2 aspiratör yüzey alanı kafidir.

 

BACA İLE HAVALANDIRMA:

 

Seraların çatısına belirli aralıklarla yerleştirilen sera örtü malzemesinden yapılan 50 cm genişliğinde 1 m yüksekliğinde havalandırma yerleridir. Bacanın üstü ters V ile şapkalandırılır.

 

Comment here