Serada Hıyar Yetiştiriciliğinde Sulama

tarafından
27
Serada Hıyar Yetiştiriciliğinde Sulama

Menü

Giriş

Hıyar yetiştiriciliğinde suyun az miktarda ve sık verilmesi uygundur.Genel bir kural olarak, suya çok duyarlı olması nedeniyle “diplerinin daima nemli bulundurulması” gereken sebzelerden biri de hıyardır.Böylece hem bitkinin iyi gelişmesi sağlanır hem de özellikle susuzluktan ileri gelen acılaşmaya fırsat verilmemiş olur.Yazın kurak ve sıcak devrelerde su ihtiyacı karşılanamazsa gelişme zayıflar, meyve acılaşır, şekil bozuklukları olur.

1. Serada Ön Sulama Nedir?

Örtü altı sebzecilikte dikim öncesi yapılan sulamadır. Dikim sırasında alt toprağın tavlı olmasını sağlar. Toprak dolgun tavda iken yapılan dikimlerde 5-6 hafta bitki su istemeyebilir. dikim yapılır cansuyu verilir.

2. Serada Fide Devresi Sulama

1-Hıyar bitkisinde dikimde ve dikimden  sonra serada yapılacak sulamalar, kök etrafının ıslatılması ve sera neminin ayarlanması için yapılır. Dikim sonrası hortum veya damlama sulama ile can suyu verilir.  Karıklar oluşturulur. Dar alana verilecek sulama suyundan sonra  toprak içinde nem muhafaza edilerek hıyar bitkisinde ilk meyveler görülünceye kadar su kısıtına gidilir.

3. Serada Temel Sulama Nedir?

Dikimden sonra ilk meyveler görüldüğünde yapılan sulamadır. Bu devrede kökler iyice gelişmiştir. Serada yetiştirilen bitkiye göre sulama sıklığı ve su miktarı ayarlanarak verilir. Hıyar bitkisi İlkbahar, yaz ve sonbahar aylarında üç günde bir veya iki kez sulanır.

4. Sera Hıyarında  SULAMA Bilgileri Nelerdir?

1. Hıyar bitkisi  toprak neminden oldukça hoşlanan bir bitkidir ve kökleri yüzeysel ve toprağın ilk 20-25 cm derinliğinde gelişir.

2. Su isteği gövde ve yapraklarda tüylülüğün ve dikenliliğin artması yanında bitki bünyesinde sertliğin kaybolmasıyla anlaşılır.  Sabah saatlerinde yaprakların pörsüyerek aşağıya doğru eğilmeleri hıyarda su isteğinin belirtisidir. Bu durumu özellikle sera yetiştiriciliğinde öğle saatlerindeki sıcaklık nedeniyle meydana gelen pörsümeden ayırt etmek gerekir. Bu görüntü sulama belirtisi olmayıp yapraklardaki su kesafetinin artması sonucunda oluşur. Bazen toprakta yeterli su bulunmasına rağmen kök bölgesindeki aşırı tuz yoğunluğu ve nematod bitkilerin su alımını sınırlayarak yaprakların ve büyüme uçlarının pörsümesine neden olur.

3. Yazın sıcak ve kurak dönemlerde sulama yapılarak bitki su düzenini belirli bir seviyede tutulmaz ise bitkilerde gelişme geriliği görüldüğü gibi meyveler de süratle acılaşır.

4. Üreticiler küçük hıyar meyvelerinin sıklıkla sarardıklarını  görebilirler. Bu durumu genellikle düşük azot (N) seviyesi yanında verilen gübre miktarının da yetersiz (düşük EC ) oluşu meydana getirir. Düşük ışık seviyesi ve sera içi nemin (aşırı sulamalar) yüksek olması sararmış küçük meyve sayısını artırır. Seraya gelen ışığı artırmak, erken hasat yaparak bitki üzerinde fazla meyveye izin vermemek ve gübre miktarını artırmak bu sorunun çözümünde yardımcı olur.

5. Sonbahar ve yaz döneminde yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle bitkilerin su tüketimi artarken, hıyar ve kavunun diğer bitkilere göre yaprak yüzeyinin geniş ve kök yoğunluğunun az olması su isteğini daha da artırır.

♦Seralarda yetiştirilen hıyar çeşitleri kuvvetli büyüyen çeşitlerdendir. Kesinlikle susuz bırakılmamalıdır.

♦Başlangıçta fazla sudan kaçınılmalıdır. Aksi takdirde meyveler küçükken sararıp dökülürler.

♦ Fideler dikildikten sonra ilk verilen can suyundan sonra ilk meyveler görülünceye kadar ki dönemde çok olmamak koşuluyla 1-2 su verilebilir.

♦ Bitki çiçeklenmeye kadar olan devrede  seyrek sulanmalı ve suya alıştırılmalıdır. Hıyarın 1. büyüme devresinde  sık sık ve bol su ile sulanması  bitkide büyümenin ileri devrelerinde sakıncalar oluşturur..

♦Meyveler büyümeye başlayınca bol sulama yapılır. Çiçeğe doğru sulama kesilerek meyve bağlaması sağlanır.

♦Hıyar bitkisi sulama suyundan gelecek tuzluluklara oldukça duyarlıdır. 1 m2 alandan bir vegetasyon döneminde 300-425 lt su kullanır.