Toprak

TOPRAĞIN TANIMI VE TOPRAK HAKKINDA BİLGİLER

Menü

1.Toprak Nedir?

2. Toprağın Önemi

3.Toprak  Kalınlığı Ne Kadardır.

4.Türkiye Toprak Haritaları

Giriş

Toprağın mineral ve organik madde içeriği ve  toprağın su tutma kapasitesi toprağın verimliliğini etkileyen en önemli etkenlerdir. Toprak üzerindeki bitki artıklarını yakmak toprağı verimsizleştirir.

1. Toprak Nedir?

Pedosfer (Toprakküre), yerkürenin en dış katmanı olan Litosfer (taşküre) üzerini kaplayan toprakların oluşturduğu katmandır. Yunan dilinde “pedon” (toprak) ve sfaíra (küre) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur.Toprak  bitkilerin tutunup, büyüdüğü katmandır. Pedosferi oluşturan topraklar, kayaçların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yollarla ayrışması ile oluşur.  Toprak içinde bitki ve hayvan atıkları (organik madde ) ile kum, kil (mineral madde) , toprak  canlıları, hava, su bulunur. Bir gram toprakta çok sayıda  (milyonlarca) canlı bulunmakta ve yaşamın sürekliliği için ekosistem açısından ayrı bir önemi bulunmaktadır. Öyleyse toprak Toprak; kayaların ve organik maddelerin çeşitli kademedeki parçalanması ile oluşan, içinde çok sayıda toprak canlılarını misafir eden, kendilerinin ve canlıların beslenmesini sağlayan  bitkilerin  durak ve yaşam yeri olan  ve katı yer kabuğunun en üst kısmını saran doğal, dinamik bir yapıdır.

2. Toprağın Önemi

Bitkilerin kökleri ile tutundukları tek dal topraktır ve toprak  bitkiler için hayat kaynağıdır.  Toprak,  bitkilerle beslenen hayvanlar içinde hatta tüm canlılar için büyük önem taşır. Bitki besin maddelerinin ( BBM) büyük bir kısmı toprakta bulunur.  Bitkiler bitki besin maddelerini topraktan alırlar. Kısacası toprak canlıların yaşamını ve dağılışını etkiler.Tüm bunlar için bitkilere ev sahipliği yapan ekosistem açısından oldukça önemli olan  toprağa bakmalıyız. Toprağa bakarsak tüm canlılara bakmış oluruz.  Toprağı sağlıklı yaşatmalıyız Toprağı yaşatırsak tüm canlıları yaşatmış oluruz.

3. Toprak  Kalınlığı Ne Kadardır?

Bitkilerin yaşayıp gelişebilmeleri için   yeterli kalınlıkta ve sağlıklı bir toprak örtüsünün – toprak profilinin bulunması gereklidir.1 cm toprak ortalama olarak 1000 yılda oluşur. Yeryüzünün en kıymetli  maddesi olan toprağın ortalama kalınlığı15 cm’dir.   Birçok bitkide ailesinde  yaşam faaliyetlerinin neredeyse  % 50’den daha fazlası bu 15 cm kalınlıkta bulunan üst toprakta gerçekleşir.

4. Türkiye Toprak Haritaları

Türkiye Toprakları (1)

 

Türkiye Toprakları (2)

 

Türkiye Toprakları (3)

Alüvyal Toprakların Dağılımı

Türkiye Toprakları (4)

Türkiye Çorak Topraklar Haritası ve Türkiye Kahverengi ve Kestanerengi Toprakları Haritası

Türkiye Toprakları (5)

Türkiye Kireçli Orman Toprakları

Türkiye Toprakları (6)

Türkiye Litosol Topraklar Haritası ve Türkiye Rendzina Topraklar Haritası

 

 

 

 

 

Comment here