Bitki BeslemeHobi Bahçeciliği

Toprak Organik Maddeye Niçin İhtiyaç Duymaktadır?

Toprak Organik Maddeye Niçin İhtiyaç Duymaktadır?

Toprağın içindeki canlıların (mikroorganizmalar) ve üzerindeki canlıların (bitkiler) beslenmesi açısından ve toprağın verimli üretken sağlıklı yapıda  kalabilmesi için toprakta ORGANİK MADDEYE şiddetle ihtiyaç vardır. İdeal bir tarla toprağında % 5 oranında organik madde bulunması gerekir .Mikro organizmalar toprağın verimli  hale gelmesinde ve bitkilerin en iyi  gelişimi ve büyümesine uygun  bir ortam haline dönüşmesinde çok önemli rol oynarlar. Topraktaki canlıların yeterli kalitede çalışabilmesi için, yeteri kadar beslenmeleri gerekir. Toprak organik maddesi, topraktaki organizmalar için özellikle mikro organizmalar için besin ve enerji kaynağı olması itibariyle de önemlidir.

Toprak mikroorganizmalarından bazıları  bitki kökleri yakınına ve  üzerine yerleşir ve burada çoğalırlar. Bu mikroorganizmalar bitki köklerinde barınmalarını karşılıksız bırakmazlar üzerinde yaşadığı konukçuya çeşitli faydalar sağlarlar. Bu doğal karşılıklı iyilk  stratejisi simbiyoz olarak adlandırılmaktadır. Toprak üzerinde sürekli tek yönlü yapılan üretim, fazla zirai ilaç ve  kimyasal gübre kullanımı  gibi insan eliyle yapılan zoraki  uygulamalar sonucunda toprağın  doğal dengesi bozulmakta ve toprakta bitkileri güçlendiren mikroorganizmaların sayıları azalmaktadır. Toprak Organik maddesi  toprak  mikroorganizmalarının sayılarının artmasını sağlamaktadır.

Aşağıda bazı toprak mikroorganizmalarının aktivitelerini sürdürdüğü ortak yaşama alanları ve toprağa kazandırdıkları çizelge halinde verilmiştir.

Toprak Organik Maddesinin Yapısı Nedir?

Toprakta organik maddenin temel kaynağı bitkisel ve hayvansal kalıntılardır. Toprak organik maddesinin içinde mikroorganizma dediğimiz toprak canlıları da bulunur.Toprak Organik Maddesinin içerisinde; 1. Şeker, nişasta ve selüloz gibi karbonhidratlar, 2. Lignin, 3. Tanen, 4. Yağlar ve mumlar, 5. Reçineler, 6. Proteinler, 7. Pigmentler ve 8. Mineral maddeler yer almaktadır.. Toprak organik maddesinin yapısı içinde yer alan  lignin ve protein oranı yaklaşık % 25-50 arasında değişir. Bu miktar ile  protein ve lignin organik maddenin en büyük bileşenini oluşturur.

Heterotrofik Bakteriler Enerji ihtiyaçlarını  ve karbonları kompleks organik maddelerden elde ederler. Toprak mikroorganizmalarının çoğunluğunu oluştururlar. Birinci derecede toprak organik maddesinin bileşenleri olan  selülozlar, hemiselülozlar, nişastalar, şekerler, proteinler, diğer nitrojenli bileşikler ve yağların ayrışma ve parçalanmasını sağlarlar.

Toprak Organik Maddesinin Toprağa Katkıları Nelerdir?

Organik madde toprağın su tutan kovasıdır. Toprağın su sutma kapasitesini iki katına çıkarır.  %1 organik madde içeriğine sahip topraklar ilk 30 cm. profil derinliğinde  15 ton/da su tutarken, organik madde içeriği %2 olan topraklar  30 ton/da su tutabilmektedir.

Organik madde, havalandırmayı ve drenajı iyileştirerek  granülasyonu sağlar. Organik madde toprak erozyon kaybını azaltır. İyi çürümüş organik madde toprağın rengini koyulaştırır ve böylece ilkbaharda toprağın  daha erken ısınmasını sağlar. Toprağın erken ısınması çimlenmeyi ve ürünün erken büyümesine katkı sağlar.  Sebzeler köklerinin  bol miktarda besini kolayca temin edebileceği bir ortamı isterler.  Gerek yukarıdaki nedenlerden dolayı ve gerekse organik madde toprağı bitki besin maddesi yönünden varsıllaştırdığı için sebze yetiştiriciliğinde organik maddesi yüksek bir toprak şarttır.

 Organik maddece zengin (humuslu) topraklar hobi bahçelerinde ve sebze  yetiştiriciliğinde  tercih edilir. Kompost veya çiftlik gübresi gibi organik materyallerin toprağa verilmesi,toprak organizmalarının sayısını ve topraktaki biyolojik aktiviteyi arttıracak, temel besinleri sağlayacak  açık alanda, serada ve hobi bahçelerinde sebze  yetiştirme koşullarınızı iyileştirecektir

Comment here