Bitki Besleme

Toprak Tahliline Göre Sarımsağın Fosfor ve Potasyumla Gübrelenmesi

MENÜ

1.Toprak Tahliline Göre Sarımsağın Fosforla Gübrelenmesi

2.Toprak Tahliline Göre Sarımsağın Potasyumla Gübrelenmesi

GİRİŞ

Sarımsakta yapılan toprak analizi sonuçlarına göre ne kadar fosfor ve potas  gübre verilmesi gerektiği aşağıda ÇİZELGE 1 ve 2 verilmiştir.1 ve 2 çizelgelerde gübreleme için ihtiyaç  olan fosfor (P2O5) ve potasyum (K20) miktarları “saf madde” olarak verilmişlerdir. Bunların ticari gübre cinsinden eşdeğerinin bulunması için, söz konusu gübrenin bünyesindeki bitki besin maddesinin miktarına göre  ÇİZELGE 2,3  ‘den faydalanılarak  hesaplanması gerekir.

1.Toprak Tahliline Göre Sarımsağın Fosforla Gübrelenmesi:

 ÇİZELGE 1: Sarımsak bitkisinin fosfor ihtiyacı, (kg/da) kg P2O5 da-1 ,(Rosen ve ark. 1999).

Fosforlu gübrenin tamamı dikimden önce toprağa verilmeli ve toprakla iyice karıştırılmalıdır.Toprak tahlillerinde tavsiye edilen fosfor saf  fosfor  miktarını verir.  Pratik uygulamalarda bu gübrelerin ticari gübreler cinsinden hesaplanmasında aşağıdaki gübrelerin karşısında bulunan dönüştürme katsayıları ile çarpılmaları gerekir, Aşağıda tahlilde verilen saf fosforun   çok kullanılan ticari gübrelere dönüşüm çarpanları verilmiştir.ÇİZELGE 3: Saf fosfor gıdası İçin çevrim tablosu

2.Toprak Tahliline Göre Sarımsağın Potasyumla Gübrelenmesi

ÇİZELGE 2:Toprak analiz sonucuna göre sarımsağın potasyum ihtiyacı, kg/da (kg K2O da-1), (Rosen ve ark. 1999).

Bitkiler 30-40 cm boy aldıktan sonra dekara verilecek potasyum nitrat gübresi 6-8 kg  olmalıdır.. Toprak tahlillerinde tavsiye edilen potas  saf  potas   miktarını verir.  Pratik uygulamalarda bu gübrelerin ticari gübreler cinsinden hesaplanmasında aşağıdaki gübrelerin karşısında bulunan dönüştürme katsayıları ile çarpılmaları gerekir, Aşağıda tahlilde verilen saf potas’ın    çok kullanılan ticari gübrelere dönüşüm çarpanları verilmiştir. ÇİZELGE 4: Saf potas gıdası İçin çevrim tablosu

 

 

Comment here