Sebze

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA HAVUÇ ÜRETİMİ VE İHRACATI NE KADARDIR?

Giriş

Havuç bitkisinin dünyada üretimi domates, karpuz, kuru soğan, lahana, hıyar, kornişon ve patlıcan sebzelerinden hemen sonra yerini almıştır.. Havuç serin iklim bitkisi olması hasebiyle dünyada kuzey yarım kürede ülkemizde ise Konya Kaşınhanı, Ankara Beypazarı ve Hatay Kırıkhan’da yoğun olarak yetiştirilmektedir.

Dünyada ve Türkiye’de Bir Yılda Ne Kadar Havuç Üretimi Yapılmaktadır?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO Food and Agriculture Organization) , 2018 yılında dünya havuç ve şalgam üretiminin 40 milyon ton olduğunu ve dünyada havuç üretiminin % 45’inin Çin’de olduğunu dünyaya duyurdu. Ülkemiz ekonomisi ve ihracatının yanında bölgesel ekonomimimz ile insan beslenmesi ve ihracaat yönünden fevkalade önemli bir ürün olan havuç 2018 yılında Türkiye’deki üretimi 644.367 Ton olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı verilerine göre Türkiye, Dünya havuç üretimi sıralamasında 644.367 tonluk  üretim ve %1,61’lik bir payla 8. sırada yer almaktadır.

Dünyada En Çok Havuç Üretimi Yapan Ülkeler Sıralaması

Dünya’nın en çok havuç üreten ülkesi ise  Çin’dir. Onu sırasıyla 5,46’lik payla Özbekistan ve % 3,52’lik payla Rusya takip etmektedir.  Çin’i sırasıyla Özbekistan, Rusya, ABD, Ukrayna, İngiltere, Polonya, Türkiye, Almanya ve Japonya takip etmektedir.

Havuç üretimi yapan başlıca ülkelerin ekim alanları incelendiğinde en fazla ekim alanına sahip ülkenin 399.364 hektarlık alanla Çin olduğu görülmüştür. Çin’i 112.530 hektar alan ile 2. Sırada Türkiye izlemektedir.

Türkiye’de Havuç Üretimi

Türkiye’de havuç üretiminde en önemli illerden biri olan Konya’nın Çumra (Kaşınhanı) ve Ereğli ilçelerinde önemli ölçüde havuç üretimi yapılmaktadır. Türkiye’de 2018 yılı havuç üretiminin %66 sinin karşılandığı Konya’da 68 bin 200 dekar alanda toplam 424 bin 600 ton havuç üretilmiştir. Konya havuç üretiminde liderliğini sürdürmektedir. Konya’yı 23 bin 500 dekar alanda 132 bin 900 ton havuç üretimi ile Ankara ve 21 bin 500 dekar alanda 58 bin 200 ton havuç üretimi ile Hatay takip etmektedir.   Hatay’da üretilen havucun  %81,6’sı Kırıkhan ilçesinde yapılmaktadır.

Dünya Ülkelerinde Havuç İhracatı

Çin, dünya havuç ihracatının %30’unu elinde tutmakta ve havuç ihracatında da havucun üretiminde olduğu gibi en iyi performansı gösteren ülke konumundadır.  2018 istatistiki veriler dikkate alındığında ihracatçı ülkeler sıralamasında Çin 397 milyon dolar ihracat hacmi  ile birincilikte açık ara önde ve bu ülkeyi Hollanda, ABD, İtalya, İspanya,  Avustralya, Belçika, Kanada ve …. Türkiye takip etmektedir. Türkiye aynı yıla ait verilere göre 14 milyon dolarlık ihracat ile dümya havuç ihracatında %0,9 pay ile 19. Sıradadır. Dış Pazar payımız yeterli olmasada her geçen artmakta ve daha fazla sayıda pazarlar keşfedilmektedir. . Ülkemizde üretilen havuç ürünü iç pazara ve ihracata yöneliktir. Havuç dış satımında Türk havucu AB ülke pazarları etiketlerinde yerini almıştır.

Dünya en çok havuç ihraç eden ülkeleri

İhraç Edilen Havuç Ürünleri Nelerdir?

Kaynak

Acar, R., Mülayim, M., Demiryürek, M., Uçar, İ., 2000. Yemlik Havuç. Türk-Koop Ekin Dergisi Yıl: 4 Sayı: 14, Ankara.

Acar, M., Gül, M., 2015. Havuç Yetiştiriciliğinin Teknik Yapısı ve Değişimi: Konya İli Örneği. MKÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 20 (1) : 43-53

Açıl, A.F. ve Demirci, R., 1984. Tarım Ekonomisi, no:245, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara.

Ağızhan, S., 2018. “Tarımsal Sulama Sistemlerinin Karşılaştırmalı Yatırım Analizi; Konya İli Çumra İlçesi Örneği.

 

 

Comment here