GıdaZiraat Okulu

GÜNLÜK ALINMASI GEREKLİ VİTAMİN DEĞERLERİ NEDİR?

Menü

 Günlük Alınması Gerekli Vitamin Değerleri Nedir?

Günlük vitamin ihtiyacı bireyin yaşına, cinsine, fiziksel aktivite ve özel durumlarına göre değişmekle birlikte, aşağıda Çizelge (1)’de İnsanların alması gereken vitaminlerin Minimum, Maksimum ve Ortalama Değerleri verilmiştir. Çizelge (2)’de Yaşa Göre Günlük Alınması Gereken Vitamin Miktarları ve Çizelge (3)’de ise Yetişkinler İçin Günlük Alınması Önerilen Vitamin Miktarlarına yer verilmiştir.

5.1. İnsanların Alması Gereken Vitaminlerin Minimum, Maksimum ve Ortalama Değerleri
Günlük Alınması Gereken Vitaminlerin Minimum, Maksimum ve Ortalama Miktarları Çizelgesi
5.2. Yaşa Göre Günlük Alınması Gereken Vitamin Miktarları
Yaşa Göre Günlük Alınması Gereken Vitamin Miktarları Çizelgesi
5.3.Yetişkinler İçin Günlük Alınması Önerilen Vitamin Miktarları

Çizelge(3) Yetişkinler İçin Günlük Alınması Önerilen Vitamin Miktarları.

Yetişkinler İçin Günlük Alınması Önerilen Vitamin Miktarları Çizelgesi

 

Comment here